Kraftigt stigande elnätspriser

By on 28 maj, 2024
Arkivbild

Efter förra årets rekordhöjningar av elnätsavgifter fortsätter de kraftiga höjningarna, med drygt 5 procent över hela Sverige, där det finns flera fall med prisökningar över 30 procent.

För Örebros län är elnätspriserna högst i Askersund (4 767 kr/lägenhet, år) och lägst i Ljusnarsberg (2 796 kr/lägenhet, år). Det innebär att elnätspriserna är 70 procent högre i Askersund jämfört med Ljusnarsberg. Medel för hela Sverige uppgår till 3 645 kr/lägenhet.

Bland de tre stora nationella bolagen är Vattenfall, som efter förra årets rapport sänkte priserna, åter igen det bolag höjer mest, med 12 procent, trots tidigare sänkning. Ellevios utlovade sänkningar slår igenom och resulterar i minus 17 procent. Eon, som är dyrast av de tre, höjde överlag priserna med 8 procent.

En kartläggning från Nils Holgerssongruppen visar att det är stor skillnad mellan landets kommuner och skillnaderna ökar. Skillnaderna mellan billigaste och dyraste kommunen har ökat till 4 300 kr per lägenhet och år, från tidigare drygt 3 500 kr per bostad och år.

Örebro län Elnät 2024
öre/kWh inkl moms
Förändring 1 år
(2024/2023)
Förändring 5 år
(2024/2019)
Elnät 2024
Kommun Kostnad kr/lgh o år
Askersund 144,4 9,2% 20,8% 4 767 kr
Hallsberg 144,4 9,2% 20,8% 4 767 kr
Kumla 144,4 9,2% 20,8% 4 767 kr
Lekeberg 144,4 9,2% 20,8% 4 767 kr
Nora 144,4 9,2% 20,8% 4 767 kr
Örebro 144,4 9,2% 20,8% 4 767 kr
Karlskoga 142,8 18,6% 50,0% 4 711 kr
Lindesberg 106,2 0,0% 27,0% 3 504 kr
Degerfors 99,7 -0,1% 9,8% 3 289 kr
Hällefors 84,7 -16,9% -25,5% 2 796 kr
Laxå 84,7 -16,9% -25,5% 2 796 kr
Ljusnarsberg 84,7 -16,9% -25,5% 2 796 kr
         
Medel – Länet 122,5 3,1% 10,6% 4 041 kr
Medel – Riket 110,5 5,4% 14,3% 3 645 kr

– Det är oroande med de kraftiga höjningarna och det är inte rimligt med så stora skillnader, där vi har svårt att se hur de stora skillnaderna är motiverade, säger Joachim Höggren – ordförande Nils Holgerssongruppen.

– I och med Energimarknadsinspektionens höjda intäktsramar om hissnande 100 miljarder kronor, så är nog tyvärr detta bara början, de 100 miljarderna ger elnätsbolagen utrymme att öka sina intäkter med cirka 40 procent fram till 2027.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Sveriges Allmännytta
Fakta elnätspriser:
Elnätspriser är avgifter som elnätsföretagen tar ut för att transportera el från produktionsställena till hushåll och företag. Dessa priser kan variera beroende på vilket elnätsområde fastigheten ligger inom och beror bland annat på kostnaderna för att bygga och underhålla elnäten i det specifika området. Elnätspriserna är en separat avgift som konsumenter betalar utöver kostnaden för elhandeln. Nätföretaget har inga konkurrenter och kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller priset.
Fakta prisberäkningar:
I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2024, beräknats för typhuset i Nils Holgerssonrapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset den 1 jan 2024. Energiskatten för el som sedan 2018 finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad. Vid framtagande av kostnadsdata för årets rapport (2024) identifierades att ett antal elnätsleverantörer börjat basera del av överföringsavgiften på rörligt spotpris. För denna del används i Nils Holgerssonberäkningarna medelpris för perioden juli 2023 t o m juni 2024.

You must be logged in to post a comment Login