Kriminaliteten oroar byggbranschen

By on 11 september, 2022
Arkivbild

Var femte byggnadsarbetare har under det senaste året stött på människor i branschen som man vet utnyttjas, många oroar sig över att arbetslivskriminaliteten kommer att påverka dem själva negativt.

Det visar en Novus-undersökning som LO tagit fram tillsammans med Byggnads.

– Det visar att det inte är någon obskyr skumraskverksamhet som pågår i det dolda. Kriminaliteten finns på våra stora arbetsplatser. Där behöver de stora företagen och beställarna göra mer, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

En Novus-undersökning framtagen av LO och Byggnads frågade anställda i byggbranschen om deras erfarenheter av arbetslivskriminaliteten.

Resultatet är nedslående:

 • 25 procent av de svarande har senaste året stött på människor i branschen som man vet utnyttjas.
 • 40 procent är oroliga för att osund konkurrens och arbetslivskriminalitet i deras bransch kommer att påverka dem negativt.
 • Över 60 procent av de tillfrågade upplever att fusket ökat eller legat konstant de senaste tre åren. Enbart 7 procent menar att det minskat.
 • Drygt fyra av tio anser att det är låg risk att bli påkommen om man fuskar.

Men det finns också en tydlig vilja från arbetarna att få ordning i branschen. Över 90 procent av de tillfrågade uppger att de agerar om de upptäcker missförhållanden på sin egen arbetsplats.

De vanligaste brotten enligt undersökningen:

 • Företag bryter medvetet mot arbetsmiljöregler.
 • Företag anställer personer som inte har rätt att vistas i landet.
 • Företag betalar ut svart lön.
 • Företag betalar lägre lön än lägsta kollektivavtalade eller avtalade löner.

– Vi får aldrig glömma att det är människor av kött och blod som det handlar om. Usla löner, långa arbetsdagar och rent livsfarlig arbetsmiljö är vardag för många i vår bransch. Storföretagen måste skärpa sina interngranskningar och beställarna ta ett större ansvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

För att bryta trenden kräver Byggnads att upphandlare och huvudentreprenörer tar större ansvar för sina internkontroller, men även skärpt lagstiftning:

 • Max två underentreprenörsled.
 • Sekretesshinder mellan myndigheter som försvårar arbetet mot arbetslivskriminalitet måste slopas omgående.
 • Fler myndighetsgemensamma kontroller och höjda straff.
 • Skärp lagstiftning för arbetskraftsinvandring där bland annat arbetsmarknadsprövningen måste återinföras.

Sverige
Örebronyheter

Källa Byggnads
Undersökningen är en del av en större rapport som även tittade på branscherna transport, hotell/restaurang och personlig assistans/hemtjänst. Resultatet för samtliga branscher finns i LO:s rapport ”Kampen för ordning och reda” – lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_arbetslivskriminalitet_almedalen_2022_pdf/$File/Arbetslivskriminalitet_Almedalen_2022.pdf

You must be logged in to post a comment Login