Krisstödet med anledning av torkan 2018 – ansökan öppnar i oktober

Av på 20 september, 2018

I oktober planeras ansökan för det nationella krisstödet 2018 att öppna. Det är 400 miljoner kronor som ska gå till lantbrukare med mjölk-, nöt- och fårproduktion för att framför allt täcka upp för foderbrist som uppstått på grund av torkan.

Regeringen tog idag, den 20 september, det formella beslutet om krisstödet. Det innebär att Jordbruksverket nu kan informera om hur stödet kommer att utformas.

– Det känns väldigt bra att det nu finns ett beslut taget av regeringen, det gör att vi kan fortsätta arbeta utifrån den sagda tidsplanen och hinna betala ut pengarna under 2018 som planerat, säger Mirja Hjers, divisionsdirektör på Jordbruksverket.

ca 13 000 lantbrukare berättigade till krisstödet 2018
Stödet kommer rikta sig till lantbrukare som är aktiva inom får-, nötkött- och/eller mjölkproduktion. För att kunna få stödet behöver man ha minst 10 djurenheter av får eller nötkreatur. 10 djurenheter motsvarar 10 nötkreatur som är äldre än ett år eller 67 får. Enligt Jordbruksverkets olika djurregister är det ca 13 000 lantbrukare som uppfyller villkoret på djurenheter och därav kan ta del av stödet.

– När vi utformar stödet har vi haft som mål att den administrativa bördan för lantbrukarna ska vara så liten som möjligt. Därför kommer vi utgå ifrån befintliga uppgifter som finns i våra olika register, säger Mirja Hjers.

Krisstödet är ett statligt stöd
Andra regler vi måste förhålla oss till är statsstödsreglerna. Krisstödet räknas som ett så kallat ”stöd av mindre betydelse” som är en form av statligt stöd. Statliga stöd är reglerade av EU. Företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion kan få som mest 15 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. I ansökan om krisstöd kommer man därför att behöva redovisa summan av de stöd av mindre betydelse som man tidigare fått.

Lantbrukare som kan söka stödet kommer få ett brev
Under vecka 42 kommer vi att skicka ut brev till de lantbrukare som har 10 djurenheter eller fler och därför kan söka stödet. I brevet kommer vi också att informera om man har fått några stöd av mindre betydelse från oss tidigare.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in