Kryssa in kulturen i kommunpolitiken i Lindesberg

By on 2 april, 2022
Bild: LindeKultur

Inför valet i höst lanseras idag (1 april) kampanjen ”Kryssa in kulturen i politiken” – en unik möjlighet för kulturintresserade kommunpolitiker att få hjälp och stöd i en personvalskampanj.

Samtidigt bjuds alla kulturintresserade medborgare in till att delta i arbetet med att ta fram ett kulturstrategiskt handlingsprogram till stöd för de personvalda kommunpolitikerna.  

Inbjudan till alla kulturintresserade politiker som ställer upp i valet 2022 till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun – oavsett parti: Vill du verka för och värna om de kulturpolitiska frågor som tas fram i det stategiska handlingsprogrammet ”Kultur för alla i Lindesbergs kommun”? Och vill du få hjälp och stöd i personvalskampanjen ”Kryssa in kulturen i politiken”? Skicka in en intresseanmälan för mer information till info@lindekultur.se.

Inbjudan till alla kulturintresserade medborgare som vill delta i arbetet med att ta fram ”Kultur för alla i Lindesbergs kommun” – ett strategiskt handlingsprogram för offentliga, privata och ideella kulturaktörer i samverkan för en socialt hållbar utveckling i Lindesbergs kommun? Skicka in en intresseanmälan för mer information till info@lindekultur.se.

…………….

Varför kampanjen ”Kryssa in kulturen i politiken”?

Syftet med kampanjen ”Kryssa in kultur i politiken” är att få fler politiker i Lindesbergs kommun att bli mer engagerade i kulturpolitiska frågor – och att ge dessa ledamöter en mer aktiv demokratisk roll i kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. 

Genom kommunens nya styrmodell har politikerna fått allt mindre inflytande. Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att allt fler beslut flyttas från verksamhetens topp (politiker) till dess frontlinje (tjänstemän). Tjänstemännen får därmed större frihet och utrymme att utforma lösningar anpassade till medborgarens behov – utan krav på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna.

Genom kommunens bolagskoncern (ett moderbolag, tre dotterbolag och ett antal dotterdotterbolag) har allt mer av de kommunala verksamheterna bolagiserats – och därmed har politikerna och medborgarna fått allt mindre inflytande och insyn. De kommunala bolagen får därmed större frihet och utrymme att utforma lösningar utifrån respektive bolagsordning och ägardirektiv.

Varför ett kulturstrategiskt handlingsprogram?

Det finns inget kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun. Istället har uppdrag och mål för kulturfrågor arbetats in i kommunens styrmodell. I den nya styrmodellen anges ett mycket begränsat antal kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för respektive enhet – bland annat för kultur- och fritidsenheten: Utvecklingsmålen som ersätter kulturpolitiska programmet i Lindesbergs kommun.

Ett strategiskt handlingsprogram för offentliga, privata och ideella kulturaktörer i Lindesbergs kommun skulle vara mer övergripande och heltäckande för att nå ett gemensamt mål – att ett levande och rikt kulturliv för alla i hela kommunen bidrar till hållbar tillväxt och välfärd som gör Lindesberg till en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Hur ska politikerna få hjälp och stöd i personvalskampanjen ”Kryssa in kulturen i politiken”?

Alla kulturintresserade politiker – som ställer upp i valet 2022 till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun och som vill verka för och värna om de kulturpolitiska frågor som tas fram i det stategiska handlingsprogrammet ”Kultur för alla i Lindesbergs kommun” – kommer att presenteras och marknadsföras genom LindeKultur – en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesbergs kommun.

För att bli personvald krävs att kandidaten har fått minst 5% av partiets röster, att kandidatens personröster är minst 50 till antalet och att partiet har fått mandat som kandidaten kan ta i anspråk.

Hur ska det kulturstrategiska handlingsprogrammet tas fram?

Alla kulturintresserade politiker och medborgare erbjuds att delta i arbetet genom så kallad crowdsourcing – en metod för samverkan och problemlösning som gör det möjligt för en organisation att ta vara på kompetens utanför organisationens gränser. Metoden bygger på öppenhet för att samla inlägg och idéer.

En liknande idé – för att ge kommunfullmäktiges ledamöter en mer aktiv roll – fanns med redan 2014 i utredningen om den nya organisation för Lindesbergs kommun som trädde i kraft 2015. ”Med ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla finns möjligheten för kommunfullmäktiges ledamöter att stärka dialogen mellan politiska företrädare och invånarna genom dialog”, föreslogs bland annat.

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login