Laddbristen ökar jämfört med 2021

By on 19 november, 2022
Arkivbild

Laddbristen ökar jämfört med 2021 – allt fler län halkar efter, klyftan mellan antalet publika laddpunkter och elbilar växer i Sverige. Trots satsningar på elbilsomställningen har skillnaden ökat med 20 procent det senaste året, och antalet län som når EU:s rekommendationer om max tio laddbara fordon per publik laddpunkt har halverats.

Det visar en ny sammanställning från laddföretaget Monta.

Höga elpriser till trots ökar elbilsförsäljningen, och med den klyftan mellan antalet elbilar och tillgängliga publika laddpunkter. Förra hösten hade Sverige i snitt 20 elbilar per publik laddpunkt – dubbelt så många som EU rekommenderar. Under en ettårsperiod har skillnaden växt med ytterligare 20 procent, vilket innebär att utbyggnaden av publik laddinfrastruktur halkat efter ytterligare.

– Det är tydligt att utbyggnaden av laddinfrastruktur inte klarar av att hålla jämna steg med elbilsförsäljningen. På sikt riskerar det att äventyra den gröna omställningen. Det måste till stora åtgärder för att bryta status quo med ökande brist på laddpunkter, och alla insatser välkomnas. Nu när regeringen presenterat sin budget så ser vi att stödet ökar för utbyggnaden av laddinfrastruktur och det är en tydlig ljuspunkt som förhoppningsvis kan bidra till att brygga gapet mellan antalet elbilar och laddpunkter, säger Marcus Enetjärn, Sverigechef på Monta.

Idag har Sverige i snitt 24 laddbara fordon per publik laddpunkt och saknar närmare 23 500 publika laddare för att passa nuvarande elbilsbestånd. Länen med lägst tillgång till publik laddning är likt 2021 Stockholm och Uppsala. I Stockholms län har antalet publika laddpunkter ökat med närmare 700 nya punkter, samtidigt som elbilsbeståndet ökat med 42 000 bilar. Där behöver nu 38 elbilar samsas om varje laddpunkt, jämfört med 33 föregående år. Uppsala har en snarlik situation med 37 elbilar per laddpunkt jämfört med 30 föregående år. Det är nästan fyra gånger fler elbilar per publik laddare än vad EU rekommenderar.

– Med den höga takten den publika laddinfrastrukturen skulle behövas byggas ut behöver vi också göra det möjligt att öppna upp fler laddstationer som idag är stängda för privat bruk. Exempelvis finns teknik som gör det enkelt för exempelvis företag att hyra ut sina laddpunkter under kvällstid på ett enkelt sätt. Om fler öppnar upp sina laddstationer kan vi avlasta de publika laddstationerna från en del av stressen och skapa lite sinnesro för elbilsägare, säger Marcus Enetjärn.

Endast två svenska län, Jämtlands och Gotlands, når upp till EU:s rekommendation, vilket är en försämring från förra året då även Kalmar och Dalarna hade tillräckligt laddplatser för att matcha sitt elbilsbestånd. Inget län har under perioden förbättrat tillgängligheten till publik laddning, samtliga har idag fler elbilar per laddpunkt än förra året.

Totalt har Sverige idag 402 322 elbilar, men endast 16 774 publika laddpunkter.

Sverige
Örebronyheter

Källa Monta

You must be logged in to post a comment Login