Laddstöd går till rika kommuner

By on 25 november, 2022
Arkivbild

Laddstöd går till rika kommuner, Örebro kommun ligger under snittet, de rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste.

Örebroborna får mindre än snittet, men mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.

Hushåll och företag har de senaste åren kunnat söka bidrag och skatteavdrag för att installera laddplatser för elbilar i hemmet. I Örebro kommun har hushåll och företag subventionerats med sammanlagt 31,7 miljoner kronor under de senaste åren. Totalt handlar det om ungefär 1 965 hushåll och 1 178 företag.

Det är mer än någon annan kommun i Örebro län.

Newsworthy har räknat samman de stöd och avdrag som gått att söka från Naturvårdverket och Skatteverket för installation av laddstolpar i hemmet och vid arbetsplatser sedan 2018. Kartläggning visar att det finns stora skillnader i vilka kommuner som har haft möjlighet att dra nytta av stöden. Hushåll och företag i den rikaste tiondelen av alla kommuner har i snitt fått nästan åtta gånger så mycket stöd som den fattigaste tiondelen.

I Örebro län har Örebro kommun (där flest nyttjat bidragen) fått fyra gånger så mycket laddstöd per capita, som i Ljusnarsberg med minst stöd per invånare i länet.

Medelinkomsten i Örebro kommun är varken anmärkningsvärt hög eller låg i ett riksperspektiv. Kommunen ligger däremot under rikssnittet i utnyttjandet av laddstöden. Jämfört med andra kommuner i ungefär samma inkomstklass har Örebroborna fått mer laddstöd.

Allt fler laddar hemma

För privatpersoner är det sedan 2021 skatteavdraget Grön teknik som subventionerar installationer av laddboxar för elbilar. Det står redan nu klart att 2022 kommer bli ett rekordår i landet som helhet.

I Örebro kommun har hittills i år 889 hushåll beviljats sammanlagt 8,7 miljoner kronor. Under fjolåret fick 729 hushåll avdrag (motsvarande 7,2 miljoner kronor).

För organisationer och företag finns sedan 2019 Ladda bilen-stödet som betalas ut via Naturvårdsverket. Det är till för installation av laddpunkter för boende eller anställda.

Under 2022 har organisationer och företag i kommunen fått 5,8 miljoner kronor för installation av 522 laddplatser. Det är 5 procent fler än under hela fjolåret.

Kommun för kommun i Örebro län

Kommun Bidrag till hushåll Antal hushåll Bidrag till företag …motsvarande laddplatser Bidrag totalt per capita
Örebro kommun 19 038 833 kr 1 965 12 668 067 kr 1 178 201 kr
Lekeberg 1 717 429 kr 171 2 099 kr 0 197 kr
Kumla 3 481 327 kr 354 444 042 kr 45 175 kr
Karlskoga 3 588 420 kr 365 1 656 731 kr 164 173 kr
Askersund 1 329 400 kr 128 274 185 kr 29 140 kr
Degerfors 1 049 695 kr 106 242 424 kr 23 135 kr
Nora 1 170 514 kr 116 243 399 kr 18 132 kr
Laxå 663 610 kr 68 55 315 kr 9 128 kr
Hallsberg 1 393 012 kr 153 676 856 kr 61 127 kr
Lindesberg 2 110 785 kr 225 325 115 kr 34 104 kr
Hällefors 364 336 kr 31 70 572 kr 6 65 kr
Ljusnarsberg 231 634 kr 25 3 404 kr 1 52 kr
Källa: Skatteverket, Naturvårdsverket och SCB

Län för län

Län Bidrag till hushåll Antal hushåll Bidrag till företag …motsvarande laddplatser Bidrag totalt per capita
Blekinge 24 544 428 kr 2 282 4 215 795 kr 360 181 kr
Dalarna 33 427 880 kr 3 240 15 976 197 kr 1 495 171 kr
Gotland 7 975 899 kr 685 2 450 993 kr 250 170 kr
Gävleborg 26 775 234 kr 2 611 6 630 124 kr 576 116 kr
Halland 83 738 913 kr 8 145 28 624 580 kr 2 510 328 kr
Jämtland 11 213 176 kr 1 131 11 846 116 kr 1 210 174 kr
Jönköpings län 66 960 663 kr 6 309 26 991 156 kr 2 368 255 kr
Kalmar län 32 147 271 kr 3 081 8 207 561 kr 774 163 kr
Kronoberg 31 157 848 kr 3 071 8 012 686 kr 754 192 kr
Norrbotten 18 852 030 kr 1 971 7 131 686 kr 1 007 104 kr
Skåne 213 504 596 kr 20 717 82 941 453 kr 6 853 210 kr
Stockholms län 338 679 783 kr 31 904 262 173 780 kr 25 308 247 kr
Södermanland 44 312 114 kr 4 284 12 832 546 kr 1 210 189 kr
Uppsala län 52 115 944 kr 5 350 33 485 413 kr 3 374 214 kr
Värmland 32 031 160 kr 3 220 11 733 190 kr 1 039 154 kr
Västerbotten 27 655 705 kr 2 719 15 862 839 kr 1 982 158 kr
Västernorrland 21 738 918 kr 2 139 13 641 881 kr 1 431 145 kr
Västmanland 38 971 931 kr 3 811 23 931 438 kr 2 222 224 kr
Västra Götaland 301 920 075 kr 30 044 161 368 818 kr 14 858 264 kr
Örebro län 36 138 995 kr 3 708 16 662 206 kr 1 567 172 kr
Östergötland 72 640 021 kr 6 986 25 178 292 kr 2 292 207 kr
Källa: Skatteverket, Naturvårdsverket och SCB

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Fakta: Olika stödformer för privat laddning
Sedan 1 januari 2021 kan privatpersoner få skatteavdrag för Grön teknik på 50 procent av kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen är på max 50 000 kronor per person och gäller installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon i småhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller byggnad under uppförande.
Mellan 2018 och 2020 kunde privatpersoner ansöka om Ladda hemma-stöd från Naturvårdsverket. Villaägare kunde ansöka om att få tillbaka hälften av kostnaden för installation och inköp av en laddbox, upp till ett maxbelopp på 10 000 kronor.
Bostadsrättföreningar, företag och organisation kan söka Ladda bilen-stöd från Naturvårdsverket sedan sommaren 2019. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. Dock inte till åtgärder som måste genomföras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd.

You must be logged in to post a comment Login