Lägsta långtidsarbetslösheten sedan mars 2020

By on 27 december, 2022
Arkivbild

Inte sedan mars 2020 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Örebro län. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I november hade 4 748 Örebrobor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 102 färre än månaden innan.

Det är den sextonde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa.

4 748 personer motsvarar 3,3 procent av arbetskraften i länet.

Andelen långtidsarbetslösa är 0,6 procentenheter lägre än samma månad i fjol.

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad i fjol: från 3 342 till 3 048, eller 2,1 procent av arbetskraften i november 2022.

Högst andel långtidsarbetslösa bland kommunerna i Örebro län hade Hällefors och Örebro, 3,8 procent, i november. Lägst andel fanns i Lekeberg (1,4 procent).

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län november 2022
Kommun Arbetslösa i minst 12 månader Förändring sedan oktober 2022 (procentenheter) Förändring sedan november 2021 (procentenheter)
Hällefors 3,8 % −0,1  −2,3 
Örebro 3,8 % −0,1  −0,8 
Degerfors 3,3 % −0,2  −0,6 
Laxå 3,1 % +0,1  −0,1 
Ljusnarsberg 3,1 % +0,2  −0,5 
Nora 3,0 % +0,1  ±0,0 
Hallsberg 2,8 % +0,1  −0,8 
Karlskoga 2,8 % −0,1  −0,2 
Lindesberg 2,8 % −0,1  −0,6 
Kumla 2,2 % −0,1  −0,7 
Askersund 2,0 % −0,3  ±0,0 
Lekeberg 1,4 % ±0,0  −0,7 

Totalt i riket hade omkring 149 000 personer varit utan arbete i minst ett år i november. Det motsvarar 3,0 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 4 748 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Örebro län är 1 068 personer mellan 55 och 64 år och 289 är mellan 18 och 24 år.För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,7 procent medan den i den yngre gruppen är 1,9 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

1 666 av de långtidsarbetslösa i Örebro län är födda i Sverige, medan 3 082 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,4 procent, medan den är åtta gånger så hög – 10,7 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 2 242 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 13,3 procent. Det kan jämföras med 2,2 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,7 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Långtidsarbetslöshet i Örebro län i november 2022
  November 2022 Förändring sedan oktober 2022 Förändring sedan november 2021
Antal arbetslösa i minst ett år 4 748 −102  −1 103 
varav arbetslösa i minst två år 3 048 −43  −294 
 
Antal födda utomlands 3 082 −73  −682 
Antal födda i Sverige 1 666 −29  −421 
 
Antal utan gymnasieutbildning 2 242 −36  −406 
Antal med gymnasieutbildning 1 595 −30  −441 
Antal med eftergymnasial utbildning 911 −36  −256 
 
Antal 18-24 år 289 −4  −100 
Antal 55-64 år 1 068 −18  −200 
Andel arbetslösa i minst ett år
  Örebro län Riket
Andel arbetslösa i minst ett år 3,3 % 3,0 %
Andel arbetslösa i minst två år 2,1 % 1,8 %
 
Andel födda utomlands 10,7 % 8,1 %
Andel födda i Sverige 1,4 % 1,4 %
 
Andel utan gymnasieutbildning 13,3 % 10,7 %
Andel med gymnasieutbildning 2,2 % 2,3 %
Andel med eftergymnasial utbildning 1,7 % 1,7 %
 
Andel 18-24 år 1,9 % 1,8 %
Andel 55-64 år 3,7 % 3,9 %

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Newsworthy använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet.
När Arbetsförmedlingen pratar om långtidsarbetslösa så används inskrivna arbetslösa utan arbete i mer än 12 månader.

You must be logged in to post a comment Login