Länet | 558 023 kr i stöd till dagligvaruhandlare i Örebro Län

By on 1 mars, 2016

18 län får del av det särskilda driftsstöd på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen, pengarna ska användas till ett långsiktigt stöd i glesbygdsområden som bedöms som särskilt utsatta.

Dagligvaruhandlare i utsatta, sårbara lägen i Örebro Län tilldelas 558 023 kr

Driftsstödet fördelas alltså till de aktörer på länsnivå som ansvarar för stödet till kommersiell service (länsstyrelser, samverkansorgan, landsting). Medlen ska användas till ett långsiktigt stöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta glesbygdsområden.

Tillgång till kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att arbeta, bo och driva företag. De här pengarna kommer att ha stor betydelse för möjligheten till utvecklingskraft och tillväxt i alla delar av landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Så här ser fördelningen ut:

Län

Stödmyndighet

Fördelade medel(kr)

Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge

Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna

1 932 401

Gotland

Region Gotland

Gävleborg

Region Gävleborg

1 107 816

Jämtland

Region Jämtland-Härjedalen

4 143 659

Jönköping

Region Jönköping

275 000

Halland

Region Halland

Kalmar

Regionförbundet i Kalmar län

499 689

Kronoberg

Region Kronoberg

949 586

Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten

4 501 580

Skåne

Region Skåne

300 000

Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm

3 306 987

Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanland

300 000

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala

566 667

Värmland

Länsstyrelsen i Värmland

1 432 608

Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten

6 376 061

Västernorrland

Länsstyrelsen i Västernorrland

2 352 925

Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland

266 667

Västra Götaland

Region Västra Götaland

4 306 262

Örebro

Region Örebro

558 023

Östergötland

Region Östergötland

1 824 070

Totalsumma

35 000 000

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login