Länet | Flera förändringar i Karlskogas stadstrafik

By on 21 juni, 2016

14 augusti kommer Länstrafiken göra flera förändringar i Karlskogas stadstrafik som innebär nytt linjenät och ökad turtäthet.

Länstrafiken har gjort en översyn av linjesträckningarna i Karlskogas tätort. Linjerna har prioriterats om och rätats ut för att göra resorna snabbare och säkrare. Områden med stort resande och potential för ökat kollektivt resande har prioriterats.

Generellt innebär förändringarna en större regelbundenhet i bussavgångarna. Enklare och mer enhetliga tidtabeller har varit i fokus tillsammans med en ökad turtäthet.

– Genom att göra tidtabellerna mer förutsägbara och utöka antalet bussavgångar bedömer vi att fler kommer bli intresserade av att välja bussen, säger Thony Lundberg, Trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Förändringar i linjenätet
Handelsområdet Storängen i Karlskoga växer snabbt och det finns en stor efterfrågan av att kunna åka buss dit. Samtidigt har det framkommit önskemål om att linjerna nära bostadsområden där framförallt många barn bor dras om för att öka säkerheten. Därför utökas linje 1 att gå till Storängen och gå via Österleden istället för genom Bråten.

– På det här sättet kan vi gå flera önskemål till mötes, dels att vi nu kommer trafikera handelsområdet Storängen och dels går vi barnfamiljerna till mötes genom att dra om linjen, säger Thony Lundberg.

Genom att Storängen får en egen linje i stadstrafiken kommer det att finnas fler avgångar att välja mellan.  Utöver linje 1 kommer det fortsatt även finnas en hållplats för linje 502 som går mellan Degerfors och Karlskoga vilket kompletterar resande till och från Storängen.

För resor inom Karlskoga tätort finns det även möjlighet att använda regionbussarna så som exempelvis bussarna till och från Nora och Degerfors.

Omdragningarna av linjenätet medför också att linje 4 inte behövs längre. Utformningen av den nuvarande sträckningen av linje 4 har också visat sig problematisk. Den har haft få resenärer och delar av vägnätet i Aggerud har inte varit fullgott anpassat för busstrafik.

– Genom de förändringar vi gör nu bör fler få bättre tillgång till bussarna samtidigt som trafiken ska flyta på bättre. Vi är medvetna om att vissa resenärer, särskilt i Aggerudsområdet, kommer få något längre till busshållsplatsen. Men sammantaget innebär förändringarna en ökad tillgång till bussen för fler resenärer. Och då är det bättre att vi sätter in bussarna där fler resenärer efterfrågar dem, kommenterar Mats Gunnarsson (Mp), Regionråd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

– Resandet med stadstrafiken i Karlskoga har ökat de senaste åren och med de förändringar som vi nu gör hoppas vi att ännu fler ska upptäcka att det finns många möjligheter att välja bussen för resor inom Karlskoga. 

Mer information om förändringarna i västra länsdelen finns på lanstrafiken.se/vast

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login