Länet – Hyrorna klara för ca 3 500 lägenheter i Kumla

Av på 5 december, 2016

Hyresgästföreningen och KumlaBostäder har kommit överens om hyreshöjningen för 2017. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 0,7 % från och med den 1 januari. Det blir därmed tredje året med uppgörelser under 1 % i Kumla. 2015 var hyreshöjningen 0,9 % och 2016 0,5 %.

– 0,7 % är egentligen varken högt eller lågt ett sådant här år utan en rimlig nivå, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Räntekostnaderna är fortsatt låga men samtidigt finns det taxekostnader och lönekostnader som ökar.

I uppgörelsen ingår även att Kumlabostäder fortsätter att byta ut vitvaror i ökad takt och att företaget även börjar se över utbyte av spisar. Ambitionen är att vitvaror inom en snar framtid ska ingå i det hyresgäststyrda underhållet (HLU). Det innebär att hyresgästerna får ett erbjudande om att få renoverat eller utbytt när en viss tid har gått. På målning och tapetsering får hyresgästen rabatt på hyran om man tackar nej så blir det däremot inte på vitvaror och spisar.

– En rimlig hyresjustering är naturligtvis viktig för oss men även att kvaliteten i boendet förbättras. Att tillsammans med företagen utveckla underhållsystemen är en viktig del av det, säger Jonas Gabrielsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

I och med uppgörelsen med Kumlabostäder är en hyresjustering på 0,7 % för 2017 förhandlad för ca 3 500 lägenheter i Kumla. För Kumlabostäder som har drygt 2 200 lägenheter sker hyresjusteringen den 1 januari. Det samma gäller för Melins som har ca 200 lägenheter. För de ca 1 000 lägenheter som förhandlas av Fastighetsägarna Mitt Nord (bland dem övriga större hyresvärdar i Kumla), sker hyresjusteringen den 1 april.

– Det är en bredare förankrad uppgörelse än tidigare och det är väldigt bra. Vi har fört diskussioner med parterna parallellt och 0,7 % har upplevts som rimligt både av företagen och våra hyresgästrepresentanter. Det är en nivå där hyresgästerna kan förvänta sig en bra kvalitet när det gäller förvaltning och underhåll och en nivå där företagen har möjlighet att ge god kvalitet avseende förvaltning och underhåll, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in