Länet – Ny och ombyggnationer av vård och omsorgslokaler i Hallsberg

By on 13 december, 2016

I dag har Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Hallsbergs kommun ingått en avsiktsförklaring som gäller om- och tillbyggnad av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg samt nybyggnation av vård- och omsorgsboende för äldre. Avsikten är att bygga om den befintliga byggnaden samt nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för äldre i anslutning till Hallsbergs vårdcentral med 120-130 platser/lägenheter.

Att ha vård- och omsorgsboende och vårdcentral i samma fastighet eller i direkt anslutning till varandra är något som gagnar patienter och omsorgstagare, men som också ger mervärde både för hälso- och sjukvårdsorganisationen och äldreomsorgen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Vi har behov av att modernisera våra egna lokaler och flera kommuner i länet ser stora behov av fler platser i vård- och omsorgsboende i samband med att antalet äldre-äldre ökar i kommunerna.

Bra förutsättningar för utbyggnad
Det finns bra förutsättningar i Hallsberg för utbyggnad vid Kullängen, säger Björn Eriksson (S), styrelseordförande i Länsgården Fastigheter AB.

Boende för äldre med 120-130 platser
I Hallsberg är vård- och omsorgsboendet i Kullängen inte ändamålsenligt utifrån dagens och framförallt framtidens krav på ett bra boende för äldre med stora funktionsnedsättningar och demenssjukdomar. Hallsbergs kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB vill med avsiktsförklaringen uttala en viljeinriktning om att bygga om den befintliga byggnaden samt att utföra nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för äldre i anslutning till Hallsbergs vårdcentral med 120-130 platser/lägenheter. Målsättningen är en projektstart under 2017.

Höjer kvalitén och ökar antal platser
Genom detta samarbete kan vi både höja kvalitén på vården och omsorgen och öka antalet platser. För att klara framtidens välfärd för äldre behöver samarbetet mellan kommunerna och regionens sjukvård fördjupas, säger Andreas Svahn (S), kommunstyrelsens ordförande, Hallsbergs kommun.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login