Länet | Nytt kommunikationssystem i bussarna

By on 7 juni, 2016
RAKEL-baserat kommunikationssystem för ökad säkerhet

Länstrafiken har nu infört ett nytt kommunikationssystem i de bussar som kör i den allmänna kollektivtrafiken i länet. Det nya kommunikationssystemet är en RAKEL-baserad lösning och bidrar till en ökad krisberedskap i länet som helhet. Systemet innebär en förbättrad kommunikation mellan bussförare och trafikledning och även en ökad säkerhet för både resenärer och bussförare.

 Tidigare har varje enskild trafikoperatör som kör på uppdrag av Länstrafiken haft separata kommunikationssystem. Det nya kommunikationssystemet har införts i alla bussar i den allmänna kollektivtrafiken oberoende av trafikoperatör.

Att alla våra bussar inom den allmänna kollektivtrafiken använder samma system ger en enhetlig och effektiv kommunikationsväg, säger Thony Lundberg, Trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Det nya kommunikationssystemet innebär en ökad säkerhet och trygghet för resenärer och bussförare.Det är samma system som används av polis och annan räddningspersonal, vilket förenklar kommunikationen mellan olika aktörer vid insatser. Systemet har även mer utvecklade larmfunktioner än tidigare system.

 En bra kommunikation mellan buss och trafikledning är en viktig del i det dagliga arbetet inom kollektivtrafiken. Speciellt viktigt är den för säkerheten kring bussarna, både för bussförare och resenärer, och det nya systemet ökar krisberedskapen i hela länet, menar Thony Lundberg.

Bussföraren kan på ett säkert sätt hantera kommunikationssystemet under färd då den mobilburna enheten som används finns lättillgänglig och är en handsfree-lösning. Systemet medför också bättre samtalskvalité än tidigare system.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login