Lätt att glömma avståndet när man är berusad

By on 6 oktober, 2020
Arkivbild

En ny undersökning visar att fler än åtta av tio (83 procent) tycker att det är lätt att glömma att hålla avstånd till andra när man har druckit alkohol. I gruppen 18-34 år är siffran ännu högre, 88 procent. Sju av tio (68 procent) uppger att de är oroliga över att någon ska ta mindre hänsyn till andra människor när de är alkoholpåverkade i sociala sammanhang.

De flesta av oss följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vet att vi ska hålla avstånd till andra, tvätta händerna och undvika större folksamlingar. Men när vi dricker påverkas omdömet, vilket gör att vi kan bli oförsiktiga, både mot oss själva och andra. Hjärnan påverkas redan vid små mänger alkohol och vårt konsekvenstänkande minskar.Undersökningen visar att 83 procent tror att det är lätt att glömma att hålla avstånd till andra när man har druckit alkohol. Ungefär lika många, 85 procent, svarar att andra glömmer att vara försiktiga när de har druckit. Däremot är det bara 28 procent som anser att de själva glömmer att vara försiktiga när de har druckit alkohol.

– Det är lätt hänt att man glömmer bort att vara försiktig när man dricker. Man kan falla tillbaka i gamla vanor där vi festar tätt ihop, kramas, dansar, glömmer att tvätta händerna och tar bussen hem trots trängseln.Men försiktighetsåtgärderna slutar inte att gälla efter ett par glas, säger Karin Hagman, vd på IQ.

För en del har coronapandemin lett till ökad reflektion kring riskerna med alkohol. Ungefär var tredje person (34 procent) svarar att covid-19 har gjort att de tänker mer på vilka risker som de utsätter andra för i sociala situationer där de har druckit.

Även världshälsoorganisationen WHO har under den pågående pandemin informerat om att alkohol kan förändra tankar, beslutsfattande och beteende. Här i Sverige har det rapporterats om ett besvärligt krogliv. Trängselproblematiken har till och med fått ett klockslag: 01.00. Då börjar det bli riktigt bekymmersamt i utelivet. I Norge har man gått vidare och där förbjuds krogar att servera alkohol efter midnatt och i Storbritannien har krogar stängt efter klockan 22, för att hindra smittspridning. Om vi i Sverige fortsätter att följa rekommendationerna noga, vilket kan underlättas om vi dricker smartare, så behöver vi förhoppningsvis inte ta till strängare restriktioner.

– Genom en informationskampanj vill IQ påminna människor om att dricka smartare under corona för att kunna vara fortsatt försiktiga, både mot oss själva och andra, säger Karin Hagman.

Regionalt
Örebronyheter

Källa I IQ
Fakta om undersökningen
Kantar Sifo genomförde, på uppdrag av IQ, en riksrepresentativ undersökning under perioden 16–19 september 2020. Totalt deltog 1 044 personer i åldern 18–79 år.

You must be logged in to post a comment Login