Letar samband mellan störd sömn och smärta

By on 20 januari, 2017

Problem med sömnen och sjukdomen fibromyalgi har ett samband. Nu ska studier på friska personer fokusera på störd sömn, för att om möjligt hitta en lösning.

Universitetslektor Sofia Bergbom och professor Steven J Linton, båda vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet, har fått 250 000 kronor från Fibromyalgiförbundet för att undersöka i vilken mån sömnstörningar bidrar till att utveckla fibromyalgi. Till sin hjälp har de även doktorand Tobias Wiklund vid Linköpings universitet.

Sofia Bergbom är i sitt arbete främst fokuserad på området långvariga smärt- och sömnbesvär. Hon använder transdiagnostiska förklaringsmodeller, som till exempel kan förklara överlapp mellan psykologiska och medicinska problem.

Människor som lider av något, lider också ofta av något annat. Vi har sett att störd sömn och fibromyalgi ofta hänger ihop. Det gäller både risken för att fibromyalgi utvecklas och för att problemen fortsätter, säger Sofia Bergbom.

Trots att upp emot 98 procent av alla med fibromyalgi även har sömnstörningar finns det lite forskning på området. Studier saknas också om förloppet kan vara det motsatta, något som skulle kunna leda till att den som får hjälp att sova bättre även kunde bli bättre eller påverkas mindre av fibromyalgi.

Det tvååriga projektet startar nu i vår. Ett 50-tal friska personer mellan 25 och 40 år kommer att ingå. I stora drag går studien ut på att först låta försökspersonerna träna så att de får träningsvärk. Sedan ska de sova, men bli störda så att de sover mindre än vad de brukar.

Vi ska se hur mycket muskelsmärta de upplever jämfört med de som sover ostört, samt hur smärtan sprider sig i kroppen, säger Sofia Bergbom.

Detta blir ett unikt tillfälle att studera om sömnbrist kan orsaka fibromyalgiliknande symptom. Kanske kan det ge svar som vi kan utnyttja för att hjälpa de som utvecklar fibromyalgi, säger Steven J Linton.

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom. Diagnosen fibromyalgi är numera allmänt accepterad i hela världen, men sjukdomens orsak är ännu okänd och i dagsläget finns inget botemedel. Detta gör forskning till en nyckelfaktor för att lösa sjukdomens gåta.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login