Libyen: Flera dödsfall till följd av inhumana förhållanden i flyktingförvar

By on 13 juli, 2019

Minst 22 människor som hölls inlåsta i två flyktingförvar i Libyen dog – de flesta av tuberkulos – mellan september 2018 och maj 2019. Läkare Utan Gränsers personal fick tillgång till förvaren i maj och möttes av en katastrofal hälsosituation för 900 flyktingar och migranter.

Hundratals asylsökande och flyktingar i behov av internationellt skydd hade lämnats åt sitt öde i månader i Zintan och Gharyan, två förvar belägna söder om Libyens huvudstad Tripoli. Med nära nog ingen hjälp utifrån har i snitt 2-3 personer dött varje månad sedan september 2018. Bland de döda fanns unga män, kvinnor och ett 8-årigt barn.

Läkare Utan Gränsers personal gjorde sitt första besök i Zintan i maj månad. De fann ca 900 människor i förvaret varav 700 var instängda i en stor överfull hangar med knappt fungerande toaletter, utan dusch och bara sporadisk tillgång till drickbart vatten.

– Hälsomässigt var det en katastrof, säger Julien Raickman, Läkare Utan Gränsers landchef i Libyen.

– Ett tuberkulosutbrott hade troligtvis pågått i flera månader i förvaren. Situationen var så kritisk att vi omedelbart ordnade med transport till sjukhus för flera personer under vårt första besök, fortsätter Julien Raickman.

Totalt arrangerade Läkare Utan Gränser 16 sjukhustransporter mellan 25 maj och 19 juni. Teamet distribuerade även mat, pulvermjölk, filtar och hygienartiklar.

Sedan de första besöken har Läkare Utan Gränser etablerat en daglig närvaro i Zintan och ger nu medicinsk vård till de inlåsta i förvaret och har även reparerat vattensystemet. Transporter till sjukhus för de mest kritiska fallen fortsätter också.

Tidigare i år fördes cirka 50 av de intagna som var sjukast från Zintan till Gharyan, som ligger 100 km åt nordost och på frontlinjen i den pågående konflikten mellan den internationellt erkända regeringen i Tripoli och Libyan National Army (LNA) ledd av krigsherren Khalifa Haftar. På grund av striderna är området ibland omöjligt att nå för ambulanser, vilket gör det svårt att organisera livräddande sjukhustransporter.

Många av de människor som hålls inlåsta i Zintan och Gharyan kommer från Eritrea och Somalia och har överlevt hemska upplevelser på vägen till Libyen. FN:s flyktingorgan UNHCR och migrationsorganisationen IOM inledde evakueringar från Libyen 2017, men behovet är betydligt större än de drygt 1 200 utsatta flyktingar och asylsökande som har evakuerats i år. Den 3 juni flyttade UNHCR 96 personer från Zintan till en anläggning i Tripoli där de väntar på evakuering ut ur Libyen. Den 4 juli tömdes till slut Gharyan när 29 personer släpptes därifrån.

– Vad kommer hända med de kvarvarande 585 flyktingarna och migranterna i Zintan? Och vad kommer hända med dem som vårdats på sjukhus när deras behandling är klar?, frågar sig Julien Raickman.

Dessa människor har rätt till skydd men har i stället fastnat i en spiral av våld och fångenskap, en alltför vanlig och välkänd situation i Libyen. Men vetskapen om det som drabbar flyktingar och migranter i Libyen har inte hindrat europeiska länder från att pressa tillbaka dem som försöker fly från landet.

Många av dem som sitter i Zintan har haft skräckfyllda upplevelser i Libyen. En del kidnappades av människosmugglare som torterade dem och pressade deras familjer på pengar. En del har försökt fly över Medelhavet till säkerheten i Europa, men har stoppats och förts tillbaka av Libyens kustbevakning som stöds av flera EU-länder. Andra hölls fångna av smugglare i Sabratha där de fastnade mitt i striderna mellan rivaliserande miliser i oktober 2017, utan möjlighet att fly.

Idag hålls mellan 5 000 och 6 000 flyktingar och migranter i offentliga förvar som ligger under inrikesministeriets ansvar. Läkare Utan Gränser och andra organisationer har flertalet gånger slagit larm om de svåra förhållandena i förvaren.

När strider bröt ut i Tripoli i augusti 2018 flyttades många till från Tripoli till Zintan, längre bort från fronten men också utom räckhåll för humanitära organisationer. Situationen blev snabbt desperat medan tillgången till sjukvård var mycket begränsad.

– Vi har övergivits här. Jag kan inte åka hem och ingen vill ha oss någonstans, säger en eritreansk flykting i 20-årsåldern i Zintan. Jag vet inte var min plats är på jorden.

– Att förflytta människor från ett förvar till ett annat skyddar dem inte från de livshotande faror de utsätts för i Libyen, säger Julien Raickman. Det som behövs är en säker väg ut ur landet för dessa människor.

Den 2 juli träffades förvaret i Tajoura, Tripoli, i ett luftangrepp. Runt 60 människor dog och 70 skadades allvarligt i den byggnad som träffades. Evakuering och vidarebosättning för flyktingar och asylsökande ut ur Libyen måste öka och det är bråttom.

– Men det kommer bara fungera om säkra länder i Europa och övriga världen lever upp till sin lagstadgade skyldighet vad gäller asyl, säger Julien Raickman. Europeiska länder måste upphöra med den inhumana och olagliga politik som pressar tillbaka människor som flyr över Medelhavet till Libyen. Zintan och Tajoura är inga undantag – de är en påminnelse om ett system där migranter och flyktingar med Europas goda minne sätts i låsta förvar där deras liv är i uppenbar fara.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login