Lokalt | ​Etablering av Lidls centrallager i Pilängen

By on 15 juni, 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag 15 juni att Örebro kommun ska teckna ett markanvisningsavtal med Lidl Sverige. Avtalet förutsätter en detaljplaneändring. På området kommer Lidl att uppföra ett centrallager. Kommunfullmäktige förväntas ta det slutliga beslutet under dagen.

Området i Västra Pilängens är 177 300 kvadratmeter och priset är lite drygt 31 miljoner kronor, lagret blir ett av tre centrallager för Lidl i Sverige.

Alla företag som väljer att etablera sig och växa i Örebro är viktiga, men den här etableringen är särskilt glädjande. Dels skapar den fler nya arbetstillfällen än många andra logistik- och lageretableringar, dels är den en tydlig bekräftelse på hur strategiskt Örebros läge är för logistik- och transportbranschen med 70 procent av Sveriges befolkning inom 300 kilometer, säger Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Placeringen i Sverige och den goda tillgången på transportinfrastruktur gör att Örebroregionen är ett av Sveriges viktigaste logistiklägen. Tack vare vårt kontinuerliga arbete med att skapa god tillgång på verksamhetsmark har vi på kort tid kunnat möta Lidls behov av en stor tomt med närhet till två Europavägar vilket är nödvändig för en effektiv daglig distribution av varor till Lidls butiker, säger Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef.

Vi är jätteglada över vår etablering i Örebro. Det här ger oss möjligheter att klara tillväxten i våra befintliga butiker och också för vår framtida expansion som står för dörren, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör Lidl Sverige.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login