Lokalt | 90 miljoner kronor fördelade till den regionala kulturen

Av på 6 mars, 2015

Nämnden för regional tillväxt beslutade vid sitt sammanträde den 5 mars att fördela 90 miljoner kronor till kulturinstitutioner och kulturfrämjande verksamhet i Örebro län.

Av dessa 90 miljoner kronor kommer nästan 35 miljoner från staten och över 55 miljoner från Region Örebro län. Huvuddelen av pengarna går till länets kulturinstitutioner, d v s länsteatern, länsmuséet, länsmusiken samt länsarkivet (Arkivcentrum). En mindre del går till de speciella funktioner (utvecklingsledare/konsulenter) som arbetar kulturfrämjande utifrån olika specialistkompetenser.

Region Örebro län har gått in med en relativt hög uppräkning, 2,7 %, över hela linjen, som i viss mån har kompenserat en nedräkning från den nationella nivån.

Länets kulturinstitutioner och kulturfrämjande specialister är mycket betydelsefulla för att vi ska kunna bibehålla ett kulturliv med hög kvalitet, säger Irén Lejegren, ordförande i nämnden för regional tillväxt. Denna finansiering är därför högt prioriterad på regional nivå, samtidigt som vi är vi besvikna över att staten har minskat sitt anslag.

I fördelningen ingår även särskilda satsningar på projekt av stort regionalt, och även nationellt, värde. Som exempel kan nämnas länsteaterns ”Delaktighet och teater” som arbetar med att inkludera teckenspråket på scenkonstens arenor. Ett annat exempel är Arkivcentrums samverkan med sin motsvarighet i Västmanlands län kring en ny och funktionell depå i Arboga.

Det är glädjande att våra kulturinstitutioner är i framkant även i ett nationellt perspektiv vad gäller nytänkande i både metodik och genomförande, säger Rikard Åslund, områdeschef för kultur och ideell sektor.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in