Lokalt | Almi Invest reser 150 miljoner till ny regional riskkapitalfond

By on 26 juni, 2015

Almi Invest reser ny regional fond II för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Östergötland, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Finansiärer till fonden är Almi Företagspartner, EU:s strukturfond samt regionen. Pengarna ska investeras i 35-40 nya företag med stor tillväxtpotential både nationellt som internationellt. Den nya fonden kommer att påbörja sin verksamhet redan i oktober.

Almi Invest finns i hela landet och består av 8 regionala fonder på 13 kontor. Sedan 2009 har Almi Invest investerat ca 1,2 miljarder i tidiga tillväxtföretag. Nu reses nästa generations fonder till ett värde av 1,3 miljarder. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag med ca 70 nyinvesteringar/år över hela landet.

”Brist på riskkapital är ett känt hinder för företag att kunna växa. Vår roll är att investera i tidiga skeden och öka tillgången på riskkapital i hela Sverige. Den nya fonden betyder att regionen har stärkt tillgången på riskkapital för tidiga tillväxtbolag de kommande 6 åren”, säger Björn Persson, som är Fund Manager för Almi Invest Östra Mellansverige.

Målet är nyinvesteringar i 35-40 tidiga tillväxtföretag år 2015 – 2021
I regionen Östra Mellansverige finns idag runt 1500 företag mellan två och sex år och som omsätter minst 2 mkr. Hälften vill växa men bara drygt var tionde klarar att fördubbla sin omsättning på tre år. Målet är 35-40 nyinvesteringar i tidiga tillväxtföretag under åren 2015 – 2021.

”Vi letar efter team som har förmåga att bygga innovativa tillväxtföretag. Bolaget kan stå inför marknadsintroduktion eller har introducerat sina produkter/tjänster på marknaden och vill nå en snabbare tillväxt. Vi går in som en aktiv ägare, engagerar oss i styrelsen och har ett stort och växande medinvesterarnätverk. Av de bolag som vi har utvärderat i regionen så har vi hittills investerat i  ca 10 %”, säger Björn Persson.

Almi Invest attraherar privata investerare till regionens företag
Under den första fondperioden har Almi Invest tillsammans med medinvesterare investerat 385 Mkr i riskkapital i 40 företag i regionen.

”När vi är beredda att investera i ett företag har vi sett att intresset ökar från privata investerare att också investera. Hittills har vi växlat upp varje investerad krona i regionen med ytterligare 2 kronor från privata investerare”, säger Björn Persson.

Lokalt
Örenronyheter

You must be logged in to post a comment Login