Lokalt | Aspholmens Fastigheter vinner kommunens upphandling

By on 2 juni, 2016

Idag den 2 juni beslutade Programnämnd samhällsbyggnad att fullfölja upphandlingen av nya kontorslokaler och sluta samarbetsavtal med Aspholmens Fastigheter AB. Kontorshuset kommer att byggas på parkeringsplatsen vid före detta postterminalen i närheten av Resecentrum.

Örebro kommun stärker utvecklingen av moderna kontorslokaler i kollektivtrafiknära lägen i och med det nya kontorshuset. Tillväxten i små och medelstora kontorsbaserade företag står för en stor del av tillväxten av arbetstillfällen i Örebro idag. Många av dessa företag har dock svårt att hitta ytor att expandera på. Bristen på vakanta kontorslokaler i A-läge i Örebro leder till för lite rotation på marknaden och mindre kontorslokaler som kan användas av de växande företagen frigörs inte.

Ska Örebro stå sig stark i konkurrensen om framtida kontorsetableringar kommer det förutsätta att det finns ett tillgängligt utbud av moderna, flexibla kontorslokaler med mycket goda kollektivtrafikmöjligheter.

Genom att upphandla en förhyrning av administrativa lokaler i centralt läge löser vi både kommunens egna behov av lokaler samtidigt som det stimulerar byggmarknaden och svarar upp mot ett ökat behov av kontorslokaler i Örebro, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

Från stadsbyggnadshusen till nya kontorshuset
De kommunala verksamheter som kommer att flytta in i det nya huset tillhör programområde Samhällsbyggnad; Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Miljökontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. De finns idag i ett av stadsbyggnadshusen i Örnsro.

Stadsbyggnadshusen är slitna och våra kostnadskalkyler visar att det blir dyrare att rusta befintliga lokaler än att flytta in i nybyggda. Nu får vi mer yteffektiva och flexibla lokaler som kan anpassas utifrån de arbetssätt vi vill använda, säger Anne Andersson, kommundirektör i Örebro kommun.

Avtal mellan Aspholmens Fastigheter och Örebro kommun kan tecknas i mitten av juni 2016. Kontorshuset beräknas vara inflyttningsklart hösten 2018.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login