Lokalt | Barn jobbar på gården istället för att gå i skolan

By on 16 september, 2015

Ett av FN:s åtta millenniemål är att alla barn ska få gå i skolan men trots stora framsteg är det fortfarande 58 miljoner barn som inte gör det.

För att uppnå målet är det viktigt att identifiera vilka barn som inte får gå i skolan och varför. Min forskning visar att barn som bor i familjer som får all sin inkomst från det egna jordbruket oftare måste stanna hemma och arbeta, säger Örebroforskaren Elin Vimefall, som studerat hushåll i Kenya. – Att människor lämnar den egna gården för att lönearbeta är ett viktigt steg för ett lands utveckling och för att minska fattigdomen. Och att öka andelen hushåll som får en inkomst utanför jordbrukssektorn kan alltså även vara bra för barnen.

Elin Vimefall, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet, har kvinnors och barns situation i fokus. I Kenya går fler barn än tidigare i skolan, speciellt sedan utbildningen blev gratis 2003. Men det är många olika faktorer som spelar in för om barn får gå i skolan eller inte.

En sådan sak är vilken språk/etnisk grupp de kommer ifrån. Vi kan se att inom de språkgrupper där det är mindre sannolikt att barnen får gå i skolan drabbas flickorna värst. Detsamma gäller flickor som växer upp i fattiga familjer, säger Elin Vimefall.

Det gäller inte bara i Kenya utan i länder söder om Sahara är det generellt färre flickor som får gå i skolan. Bland de yngsta barnen är det 92 flickor per 100 pojkar som går i skolan men bland de äldre barnen är det 64 flickor per 100 pojkar.

Elin Vimefalls forskning visar dessutom att ett hushåll, som styrs av en kvinna, är mer beroende av bidrag och får oftare all sin inkomst från det egna jordbruket. För att minska fattigdomen behöver flickor och kvinnor få tillgång till både utbildning och arbete.

Annars är det svårt för kvinnor att ta sig ur fattigdomen, avslutar Elin Vimefall.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login