Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 28 januari, 2015

På Kommunstyrelsens möte 27 januari behandlades frågor som köp av vindkraftverk och detaljplan för Gustavsviksområdet. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen och dess utskott.

Köp av tre vindkraftverk i Ullavi, Hallsberg
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Örebro kommun godkänner att Kumbro Vind AB förvärvar tre nyckelfärdiga vindkraftverk i Ullavi, Hallsbergs kommun, för en maximal köpeskilling på 77 miljoner kronor. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 28 januari för beslut.

Detaljplan för Gustavsviksområdet, etapp 2
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta anta detaljplan för Gustavsviksområdet, etapp 2, kvarteret Hissmontören, Nikolai 3:219 med flera. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 25 februari för beslut.

Planen hanteras med normalt planförfarande och har varit utsänd för samråd under perioden 19 juni–30 augusti 2013 samt utställd för granskning under perioden 4 september–2 oktober 2014. Synpunkter har kommit in. Planområdet omfattar området norr om Stenbackevägen fram till Södermalmsplan mellan Gustavsviksvägen och Klerkgatan.

Detaljplanens syfte är att utveckla området norr om Gustavsvik fram till Södermalmsplan. Viktigt är att behålla den gröna miljön och stärka sambanden med centrum. Området ska användas för bostäder, kontor, friskvård, vuxenutbildning, verksamhet och parkering.

Örebro kommuns deltagande i Earth Hour 2015
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att Örebro kommun deltar i Earth Hour 2015.

Earth Hour är en årlig global manifestation för att fästa uppmärksamhet på klimatfrågan. Örebro kommun har deltagit under en följd av år. Earth Hour 2015 är lördag 28 mars kl. 20.30–21.30.

För 2015 planeras bland annat följande aktiviteter:

  • Släckning av Svampen, Rådhuset och viss gatubelysning.
  • Om möjligt släckning av Örebro slott (beslutas av Fastighetsverket).
  • Nyhetstext på kommunens intranät med uppmaning till våra egna verksamheter.
  • Nyhetstext på orebro.se, där vi också berättar om kommunens klimatarbete.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login