Lokalt | Bring i nya partnerskap för godstransporter med Närkefrakt och LBC Frakt i Värmland

By on 27 februari, 2015

I form av nya samägda bolag kommer Bring, Närkefrakt och LBC Frakt i Värmland att gemensamt bistå kunder med godstransporter. De tre partnerföretagen kompletterar varandra geografiskt.

Tillsammans med våra nya partners får Bring ett ännu mer konkurrenskraftigt trafiksystem för våra kunder. Med de nya partnerskapen stärker vi vårt svenska inrikes nätverk och kan ge kunderna ännu bättre service i Närke och Värmland, säger Thomas Tscherning, koncerndirektör Bring Logistik Norden.

Närkefrakt och LBC Frakt i Värmland är bägge starka i sina regioner. De tre partnerföretagen får i uppdrag att hantera varandras volymer inom sina geografiska områden. Med detta stärker bolagen sina respektive kunderbjudanden med såväl geografisk täckning som kvalitet.

Vi är mycket nöjda över att ha kommit överens om det här nya samarbetet. Vi har funnit en lösning som ger våra kunder och våra delägare en stabil framtida grund att stå på samt en möjlighet till ett offensivt marknadsmässigt tjänsteutbud till våra kunder när det gäller den här typen av transporter, säger Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt.

LBC Frakt kan genom samarbetet erbjuda Värmländsk industri och handel ett konkurrenskraftigt logistikerbjudande med en unik bredd i produktportföljen. Samarbetet kommer på sikt öka möjligheterna för våra åkerier att växa och bli ännu starkare, säger Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt i Värmland.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login