Lokalt | Fler jobb förväntas i Örebro

Av på 10 mars, 2015

Arbetsgivarna i mellersta Sverige (Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Värmlands län) förväntar sig en uppgång på arbetsmarknaden under de kommande tre månaderna och regionen har lämnat sin starkaste jobbprognos på tre år. Bland övriga regioner sticker Norrland ut med ökningen 12 procentenheter mot förra kvartalet, medan de båda storstadsregionerna Stockholms- och Uppsalaregionen och Västsverige lämnat betydligt beskedligare prognoser.

En branschöversikt visar att hotell- och restaurangbranschen går starkast. Transportsektorn ser ut att hämta sig efter en rejäl svacka medan byggbranschen förväntar sig en sysselsättningsnedgång under den kommande tremånadersperioden.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för mellersta Sverige är +7 procent, en ökning med fyra procentenheter jämfört med förra kvartalet och ganska oförändrat jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +4 procent.

Att mellersta Sverige, med sin blandning av större och mindre både arbetsplatser och orter, ser fram emot ett positivt jobbkvartal är givetvis glädjande. Hotell- och restaurangbranschen brukar vara en bra konjunkturindikator och med den starka prognos de levererat vi hoppas på en aktiv arbetsmarknad under de kommande månaderna, säger Lars Forseth, VD på ManpowerGroup Sverige.

Fortsatt stark efterfrågan i Norrland men Stockholm och Uppsala backar
Arbetsgivarna i fem av sex regioner lämnar positiva jobbprognoser. Mellansverige har alltså ökat något.

Stockholm och Uppsala län har lämnat en nollprognos och Stockholmsregionens arbetskraftsefterfrågan går därmed ner med fem procentenheter jämfört med förra kvartalet. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporteras återigen från norra Sverige nu med sysselsättningstrenden +16 procent, en ökning med 12 procentenheter mot förra kvartalet. Även Skånes arbetsgivare ser fram emot ett aktivt jobbkvartal medan östra Götaland drar ner sin prognos både på kvartals- och årsbasis.

Hotell och restaurang i topp och byggbranschen drar ner
Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos, medan offentliga sektorn lämnat en nollprognos. Starkast prognos kommer från hotell- och restaurangbranschen där nästan var tredje arbetsgivare tror på fler jobb under våren 2015. Även transportsektorn ser efter några problemtyngda prognoser nu fram emot ett positivt jobbkvartal. Gruvnäringen har återigen halkat ner till en negativ nivå, liksom byggbranschen som rasat ner 18 procentenheter jämfört med förra kvartalets prognos.

Få tecken på global återhämtning
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 40 av 42 undersökta länder. Men även om Europa nu ser ut att komma på fötter igen och USA går fortsatt starkt, finns få tecken på att arbetsmarknaderna globalt helt har återhämtat sig. Kina rapporterar återigen minskad arbetskraftsefterfrågan och prognosen inför årets andra kvartal är den lägsta sedan 2009.

Starkast prognoser lämnas av arbetsgivarna i Taiwan, Indien, Japan och Panama. De svagaste, och enda negativa, kommer från Italien och Brasilien. De brasilianska arbetsgivarna har därmed lämnat sin första negativa prognos någonsin.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in