Lokalt | Hållbarhet nytt inslag över programgränser

By on 12 maj, 2016

”Hållbarhet” är ett ord som dyker upp i allt fler sammanhang. När PIL ordnade ett endagsseminarium i hållbarhetsfrågor resulterade det i att ett antal utbildningar gick samman och skapade en Hållbarhetskonferens för studenter som ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Det är också ett arbete som sträcker sig över ämnesgränserna.

Det var flera institutioner som deltog i PIL-seminariet och vi insåg att det fanns en del att tjäna på att samarbeta kring hållbarhet, säger Gun Abrahamsson, lektor och proprefekt på Handelshögskolan. Vi insåg också att vi borde arbeta mer mot studenterna och utbildningarna och få in det på schemat.

Det blir verklighet i nästa vecka, då studenter från sex olika utbildningsprogram samlas i Aula Nova på onsdag morgon för en introduktion till denna Hållbarhetskonferens. Studenterna delas in grupper om åtta och det ska vara tvärgrupper med inslag från Civilekonom- och ekonomprogrammen, från samhällsplanering, måltidsekologi, kemi och ett av lärarprogrammen.

Workshops och posters
I två workshops ska de arbeta fram två posters från varje grupp, som ska beskriva deras hållbarhetsvisioner för år 2040. Allt ska resultera i en posterutställning på torsdag eftermiddag som ska beskriva hur vi kommer att bo, äta, arbeta, driva företag, hur ekonomin fungerar och så vidare. Tanken är att de ska ha nytta av sina egna och andras utbildningar, att de möts över programgränserna.

Utbildningen är ett obligatorisk del av utbildningen och förhoppningen är att den ska ge en vidare bild av den egna, blivande yrkesrollen, en idé om hur de utifrån den kan ta ansvar för utvecklingen.

Totalt kommer 170 studenter att delta i konferensen, ungefär hälften av dem från de två programmen på Handelshögskolan.

Vill ha fortsättning
De flesta studenterna kommer från oss den här gången, säger Gun Abrahamsson. Förhoppningen är att fler program ska hoppa på i framtiden, vi vill gärna fortsätta att utveckla seminariet.

Den här typen av arrangemang över kurs- och programgränser möter en del byråkratiska problem, vem som ska stå för lokaler och organisation etc.

Hittills har det varit en del ideellt arbete, men samarbetet med de andra institutionerna har fungerat bra, säger Gun Abrahamsson.

Övriga, som är med i arrangörsgruppen, är Gunilla Myreteg, Handelshögskolan, Ann-Cathrine Åquist, kulturgeografi, Johanna Björklund, måltidsekologi, Ann-Sofie Lennqvist-Linden, lärarprogrammet och Anna Kärrman, kemi.

Fotnot: PIL är enheten för universitetsPedagogik, ­IKT och Lärande. IKT står för informations- och kommunikationsteknik.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login