Lokalt | Karlaparken rustas upp efter medborgarförslag

By on 30 mars, 2016

Sommaren 2015 fick örebroarna lämna in synpunkter och önskemål på hur Karlaparken ska utvecklas.

Vi fick in många bra förslag och upprustningen planeras bli klar i sommar. Nytt blir bland annat fruktträd och bärbuskar, en ny lekplats för yngre barn, två grillplatser och fler bänkar.

Kommunen har avsatt 1 miljon kronor till upprustningen av Karlaparken, som planeras bli klar i sommar. Utifrån synpunkterna kommunen fått in har politiker från Tekniska nämnden tillsammans med tjänstepersoner, bland dem stadsträdgårdsmästaren, tagit fram skisser på hur det kommer att se ut. Se bifogade illustrationer.

Fruktträd och grillplatser mm
Det kommer bli en hel del nytt i parken, till exempel fruktträd och bärbuskar, två grillplatser och fler bänkar och bänkbord, ett mindre fotbollsmål och en dusch, samt en ny lekplats för yngre barn. Samtidigt som många av de bra sakerna som redan finns kommer att få vara kvar, till exempel boulebanan, de stora träden och gräsytan.

Det blir även renovering av kioskbyggnaden och plattytan med kalksten, muren ska få en utsmyckning av smide i det runda hålet och i den nedlagda plaskdammen blir det blomsterplanteringar. För att förbättra sikten och skapa en tryggare känsla i parken kommer buskarna att gallras och häckarna kring lekplatsen ska tas bort.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login