Lokalt | Liisa Husu rådgivare åt kvinnliga rektorer i Europa

By on 21 juni, 2016

Liisa Husu, professor i genusvetenskap, har utsetts till vetenskaplig rådgivare för EWORA. En ny förening för kvinnliga rektorer vid universitet och högskolor i Europa, som lanseras i Bryssel idag.

EWORA ska främja jämställdhet i högre utbildning och forskning och arbeta med ledarskap i akademin. De ska ta fram strategier för att fler kvinnor ska finnas på beslutsfattande nivåer i framtiden.

I dag har nio av tio lärosäten i Europa en manlig rektor. Bara var tionde universitetsrektor i Europa är alltså kvinna. I Sverige och i övriga Norden är antalet kvinnliga rektorer högre.

– Ledarnas betydelse för jämställdhet- och jämlikhetsutvecklingen inom akademin har lyfts fram i all forskning som har analyserat förändringens villkor, säger Liisa Husu.

Målet är att förbättra kvinnliga forskares position och bidra till avskaffandet av horisontal och vertikal könssegregering i akademin. Det måste alltså bli en bättre könsbalans inom såväl discipliner och vetenskapsområden som på alla nivåer i den akademiska hierarkin.

– Lika många kvinnor och män disputerar, det vill säga tar doktorsexamen, i Europa. Men bara en tredjedel av europeiska forskare och två av tio professorer är kvinnor. Vad gäller kvinnliga professorer har inte Sverige kommit längre än EU-länderna, säger Liisa Husu.

Hon är sedan länge engagerad i flera europeiska initiativ och projekt så som European Platform of Women Scientist och i en serie av stora europeiska konferenser om jämställdhet. Nyss talade hon i Europaparlamentet vid lanseringen av Genport, en europeisk webbportal om genus och vetenskap.

– Det är glädjande att EWORA och de kvinnliga rektorerna anser att det är viktigt att ta del av den senaste internationella forskningen om genus i akademin. Det finns inga lätta recept eller enkla vägkartor för att åstadkomma en snabb förändring mot ökad jämställdhet inom akademin men nätverket erbjuder kvinnliga rektorer ett europeiskt forum för erfarenhetsutbyte.

EWORAs president är rektor emerita vid Istanbuls teknologiska universitet professor Gülsün Saglamer.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login