Lokalt | Ny rapport visar att varannan länsinvånare har vandrat på Berglagsleden

By on 20 januari, 2016

Bergslagsleden som sträcker sig från Kloten i norra länet till Stenkällegården i söder är med sina 28 mil en av Sveriges längsta låglandsleder.

I en nyskriven rapport som Region Örebro län tagit fram konstateras det bland annat att hälften av länets invånare någon gång har vandrat på leden och att ungefär 25 000 personer per år vandrar på den.

Region Örebro län är sedan år 2015 huvudman för Bergslagsleden.

– Leden är viktig för regionen, både för vårt folkhälsoarbete och vårt turistiska arbete. Det är sedan länge känt att närhet till natur och fysisk aktivitet har positiva effekter för vår hälsa. Samtidigt är leden en stark tillgång för oss i konkurrensen om turisterna, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Rapporten visar bland annat att hälften av länsinvånarna någon gång har vandrat på Bergslagsleden och att leden besöks av minst 20 000 och 25 000 vandrare årligen. Potentialen för ett ökat nyttjande är stor, hela 70 procent av dem som aldrig besökt leden kan nämligen tänka sig att göra det.

Ur ett turistiskt perspektiv finns det en stor tillväxtpotential. Bland annat är en tredjedel av de boende i Mälardalen beredda att vandra på Bergslagsleden. Bara den närområdesmålgruppen är över 260 000 personer. Till det kommer inhemsk turism från Mellansverige och utlandsturism som beräknas öka.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login