Lokalt | Örebro får ny utbildning till kontakttolk

By on 29 juni, 2016

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka grundutbildningar till kontakttolk som ska bedrivas under 2017. Sammanlagt kom det in 35 ansökningar om att bedriva grundutbildning med start höst/vinter 2016 och 2017. Av dem har myndigheten haft medel att bevilja 20 stycken utbildningsstarter, det motsvarar 653 utbildningsplatser.

– Med årets beslut bidrar Myndigheten för yrkeshögskolan till att möta samhällets behov av tolkar. Det är glädjande att vi kunnat bifalla 20 stycken utbildningar till kontakttolk, nu när behovet är så stort, säger Christer Bergqvist tf chef för utbildningsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Några av utbildningarna kommer att bedrivas på nya orter: Falun, Gävle, Örebro, Borås och Trollhättan. Nya orter har tillkommit för att utbildningarna behöver lokaliseras till de regioner där behovet är som störst, något som myndigheten prioriterat i årets ansökningsomgång när utbildningsanordnare ansökt om att få bedriva den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk för 2017.

I denna ansökningsomgång har myndigheten uppmuntrat ansökningar gällande utbildningar med distansupplägg. Det resulterade i åtta beviljade utbildningar som ska bedrivas med distansupplägg, vilket är en fördubbling mot 2016.

Det är tydligt att det finns ett stort nationellt behov av utbildade kontakttolkar. På grund av stor konkurrens om statsbidrag finns det ansökningar från regioner med en god beskrivning av behovet som inte har kunnat beviljas.

För mer information om och frågor kring ansökningsomgången hänvisas till myndighetens växel: 010 209 01 00 eller tolk@myh.se

Om kontakttolk
Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer och representanter för myndigheter eller annan offentlig verksamhet. Exempel på tolkarbete är tolkning vid läkarbesök, besök hos advokat eller social myndighet, tolkning vid migrationsäreden och domstol.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login