Lokalt | Örebro kommun får utmärkelse för arbetet mot barnfattigdom

By on 1 oktober, 2015

Majblommans riksförbund utser varje år årets Majkommun. Utmärkelsen går till en kommun som kan visa på goda exempel och vara en förebild för andra kommuner i arbetet med barn i ekonomisk utsatthet. I år blev det Örebro kommun tack vare vårt breda arbete mot barnfattigdom.

Årets Majkommun
Örebro kommun får utmärkelsen årets Majkommun av Majblommans riksförbund för vårt arbete med att halvera barnfattigdomen i kommunen till år 2020. Riksförbundet skriver i sin rapport att ”Örebro kommun har utmärkt sig genom en rad tillfredsställande svar och en genomarbetad plan mot barnfattigdom som kontinuerligt förankras i forskning så väl som i de allra yngsta kommuninnevånarnas vardag.”

Halverad barnfattigdom
Örebro kommun har i sin handlingsplan en bred sammansättning av åtgärder som berör områden som arbetsmarknad, förskola, skola, fritid, trygghet och delaktighet för barn i alla åldrar. Målet är att halvera andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll till år 2020. I praktiken innebär det en halvering från 15,6 procent till 7,9 procent år 2020. Senaste uppföljningen visar att trenden går åt rätt håll och att medvetenheten om frågan har ökat i alla delar av kommunens verksamheter.

– Om det är något jag vill åstadkomma som Kommunstyrelsens ordförande så är det att färre barn ska växa upp under knappa ekonomiska förhållanden. Jag är stolt över att vi nu får uppmärksamhet för det arbete vi gör. Viktigast av allt är att det ger resultat. Det värmer mest i hjärtat, säger Lena Baastad (S), Kommunstyrelsens ordförande.

– Det här är en av de viktigaste frågorna vi arbetar med som handlar om barns lika värde och mänskliga rättigheter. Vi har genom handlingsplanen valt ett brett angreppssätt för att halvera barnfattigdomen och involverar många av kommunens verksamheter. Det här tillför energi till arbetet och vi kommer fortsätta att ta den här utmaningen på största allvar, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

– Vi har skapat bra ramar för ett fortsatt gott arbete och Örebro kommun är en av de kommuner som ligger längst fram i Sverige i arbetet för barn i ekonomiskt utsatta hushåll, något vi kan vara stolta över. Vi har ett tydligt politiskt långsiktigt uppdrag som har möjliggjort för oss att arbeta gemensamt över verksamhetsgränserna, vilket starkt bidrar till att vi lyckas så väl, säger kommundirektör Staffan Isling.

Utgår från barnkonventionen
Kommunens arbete utgår från barnkonventionen som definierar barns rättigheter och vi har arbetat fram både en förstudie och en handlingsplan med konkreta åtgärder som syftar både till att minska barnfattigdomen men också underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Handlingsplanen innehåller sex delmål, vilka pekar ut hur kommunen vill gå till väga på olika områden för att nå det slutmålet. Kommunen formulerar motiv till varje åtgärd, liksom var i kommunen ansvaret för genomförandet ligger. Varje delmål är tidsbestämt. Vilka resurser som finns är specificerade och ringar in vilka indikatorer som ska sökas vid utvärdering.

Det återstår dock en del arbete men kommunen och dess verksamheter har skapat bra ramar för ett fortsatt gott arbete och Örebro kommun är en av de kommuner som ligger längst fram i Sverige när det gäller arbetet mot barnfattigdomen. Tillsammans med en bred politisk enighet kring denna fråga skapas möjligheter att nå målet till år 2020. Arbetet kommer att fortsätta och utmärkelsen årets Majkommun visar att vi på rätt väg.

Politik
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login