Lokalt – Örebro universitet placerar sig för andra året i rad högt på världsranking

By on 23 september, 2016

Örebro universitet är ett av världens 400 främsta universitet i Times Higher Educations ranking av 20 000 lärosäten. Universitetet utmärker sig framför allt vad gäller forskningens genomslag.

Universitet och högskolor utvärderas utifrån flera kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Den främsta anledningen till Örebro universitets fina placering är att universitetets forskares vetenskapliga artiklar har citerats av andra forskare i större utsträckning, och därmed fått ett mer betydande internationellt genomslag.

Redan förra året var det just den höga medelciteringen som medförde att universitetet fick en fin placering. I år är medelciteringen ännu bättre vilket är ett gott betyg på kvaliteten i vår forskning, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

En annan positiv nyhet som går att utläsa i rankingen är att Örebro universitets internationella rykte inom såväl utbildning som forskning har stärkts.

Även om det är svårt att veta säkert, beror det troligen på en kombination av våra forskares allt större synlighet och vår framskjutna placering på denna ranking förra året, menar Johan Schnürer.

Times Higher Education genomför årligen en av världens högst värderade universitetsrankingar, där man på olika sätt bedömer och väger samman lärosätenas prestationer och genomslag. Dessa rankingar har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att till exempel kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet.

I år placerar sig 980 av världens totalt cirka 20 000 lärosäten på världsrankingen. Att inte alla lärosäten kvalificerar sig in på rankingen beror på att de inte uppfyller de krav som ställs för att kunna inkluderas. Bland annat ska lärosätet bedriva utbildning på alla nivåer och lärosätets forskare ska under de senaste fem åren har publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login