Lokalt – Örebroarnas sparande av vatten börjar ge resultat

By on 13 december, 2016

I början av december gick Örebro kommun ut med en uppmaning till örebroarna att spara på vatten, eftersom vi har ovanligt låga vattennivåer i regionen just nu. Glädjande nog kan vi redan se att förbrukningen har börjat minska.

Från en tidigare jämn förbrukning av dricksvatten såg vi i förra veckan ett tydligt trendbrott: Förbrukningen har minskat med ca 1,2 miljoner liter vatten per dygn. Vi har gått från en produktion på 33,7 till 32,5 miljoner liter per dygn. En minskning med ca 3,6 %!

Det är verkligen glädjande att vi redan ser ett så tydligt resultat. Vi vill tacka alla som hjälper oss och säga bra jobbat örebroare, fortsätt så! Tillsammans gör vi faktiskt skillnad, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef Vatten och Avlopp, Örebro kommun.

Vi är på väg åt rätt håll, men läget är fortfarande allvarligt. Nu är det viktigt att vi fortsätter att minska vår förbrukning, både hushållen och näringslivet. Örebro kommun fortsätter också arbetet med att kontakta alla storförbrukare i kommunen och gemensamt hitta lösningar för att spara på dricksvattnet.

Bakgrunden till uppmaningen om att spara på vatten är att den torra sommaren och hösten har orsakat ovanligt låga vattennivåer i Svartån och de sjöar som försörjer Svartån med vatten. Eftersom vi tar vårt dricksvatten från Svartån är situationen allvarlig och därför beslutade Örebro kommun om åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen. Åtgärderna strider mot gällande vattendom, men vi bedömer dem som nödvändiga. Samtidigt gick vi ut med en uppmaning till alla örebroare om att hjälpa oss att spara på vattnet.

Mer information
Tips på hur du kan spara vatten och aktuell information om kommunens dricksvattenförsörjning publiceras löpande på www.orebro.se/dricksvatten

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login