Lokalt – Örebroforskare får 2,8 miljoner från Forte

By on 3 november, 2016

Vad är det som gör att människor är friska och kan jobba? Det har Örebroforskarna Sarah Granberg och Johanna Gustafsson fått 2,8 miljoner kronor från Forte för att ta reda på när det gäller personer med hörselnedsättning. De är idag sjukskrivna i högre utsträckning än många andra grupper.

– Om vi kan ta reda på vad som är så kallade friskfaktorer, som gör att människor med hörselnedsättning trivs och kan jobba, då kan vi förebygga problem, säger Sarah Granberg, forskare i handikappvetenskap vid Örebro universitet.

Människor med hörselnedsättning är sårbara i bullriga och stojiga miljöer. De kan ha svårt att särskilja ljud och att uppfatta tal. Arbetslivet har förändrats och idag krävs ofta att vi ska vara flexibla, sitta i öppna kontorslandskap och jobba i projekt. Det passar inte alla konstaterar forskarna.

– Tidigare forskning har fokuserat på vilka risker som finns men det räcker inte alltid att ta bort hindren. Vi tror att vi behöver tänka om när det gäller insatser och få med det som är positivt, säger Johanna Gustafsson, forskare i handikappvetenskap.

De kommer att bygga en longitudinell databas och följa människor över tid. Detta har inte heller gjorts i någon större utsträckning tidigare. Det kvantitativa underlaget kommer att kompletteras med intervjuer för att det ska bli både brett och djupt.

– Vi kommer att redovisa vår forskning så att den blir användbar för till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och kan användas i praktiken, säger Sarah Granberg.

– Forskningen ska kunna lägga grunden för rehabiliteringsinsatser och vara ett stöd för att förändra på arbetsplatser, säger Johanna Gustafsson.

Örebro universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login