Lokalt | Över 20 000 i Örebro får stabilare 4G

By on 4 juli, 2016

Idag aktiverar Telenor och Tele2 ytterligare 4G-kapacitet runt landets järnvägar. I den tidigare skyddszon som upprättades bor det 1.7 miljoner svenskar som nu får tillgång en bättre surfupplevelse. Motsvarande siffra för Örebro är 20 000 invånare. Förbättringen möjliggörs då kapaciteten på de låga frekvensbanden fördubblas.

Från och med idag aktiveras 4G i ett av de två låga frekvensbanden, 900MHz-bandet, på ytterligare 256 sändare över hela landet. Dessa sändare har tidigare inte kunnat aktiveras på grund av risk för störningar på tågoperatörernas eget mobilsystem GSM-R. Efter ett intensivt arbete hos Trafikverket och tågoperatörerna med att installera skyddsfilter får nu de 1.7 miljoner svenskar som är bosatta inom den tidigare skyddszonen på 400 meter från en järnväg tillgång till mer kapacitet i de låga frekvensbanden. Parallellt med installationerna på tågen har mobiloperatörerna installerat ett stort antal sändarfilter för att dämpa de delar av mobilsignalerna som inte tågens skyddsfilter kan skydda mot. Sändarfiltren påverkar varken täckning eller kapacitet negativt.

– De låga frekvenserna i 4G är väldigt viktiga för oss för att skapa en stabil 4G-upplevelse för våra kunder. Järnvägarna går genom stadskärnorna över hela Sverige, där det bor väldigt mycket människor. Från och med idag fördubblar vi kapaciteten i de låga banden. Det är som att öppna ytterligare en fil på motorvägen, säger Patrik Nilsson nätexpert på Telenor.

Telenor ser att den ökade kapaciteten, i den tidigare skyddszonen, som aktiveringen innebär kommer att ge en bra effekt för alla kunder som använder sina telefoner i hemmet eller på tåg, där mottagningsförhållandena oftast är lite sämre. Som användare behöver man inte göra något för att ta del av ökningen då frekvenserna har använts i flera år utanför skyddszonen och redan stöds av telefonerna idag.

– Det känns otroligt bra att vi äntligen kan ge våra kunder bosatta i områdena och alla tågresenärer full tillgång till vårt 4G-nät. Bara i Örebro kommer över 20 000 människor få tillgång till en bättre surfupplevelse, Patrik Nilsson nätexpert på Telenor.

Telenor driver tillsammans med Tele2 ett rikstäckande 4G-nät som idag täcker 99.5% av Sveriges befolkning. Bolagen fortsätter att bygga ut nätet för att nå det uppsatta målet, att täcka 90% av Sveriges yta. Fortsättningsvis kommer man att direkt vid driftsättning att aktivera alla låga frekvenser på nya basstationer i det tidigare skyddsområdet.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login