Alla inlägg taggade "Järnväg"

 • Så kan en snabbare järnvägsförbindelse bli verklighet

  Så kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet, regeringarna i Sverige och Norge har beslutat om att gemensamt utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Under Almedalsveckan blir det därmed stort fokus på...

  • Skrivet juli 1, 2022
  • 0
 • Ukrainas järnväg en avgörande del av totalförsvaret

  Ukrainas järnvägssystem spelar en avgörande roll i försvaret mot Rysslands militära angrepp. Inom Ukrainas järnvägsförvaltning arbetade mer än 250 000 medarbetare före invasionen och landet har utvecklat ett omfattande nätverk av gods- och passagerartrafik. Det är på...

  • Skrivet april 2, 2022
  • 0
 • Nu kan sista delen av Hallsberg-Degerön byggas

  Mellan Hallsberg och Degerön pågår en av Sveriges största godssatsningar på järnväg, ett steg mot målet att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter. Nu har den sista järnvägsplanen vunnit laga kraft. Den fem mil långa Järnvägssträckan från...

  • Skrivet mars 29, 2022
  • 0
 • Sju regioner står bakom Ostlänken

  Ostlänken är en förutsättning för en utvecklad regionaltågstrafik i Stockholm-Mälarregionen och nu sluter grannregionerna i Mälardalen upp bakom järnvägssatsningen. Att tidsplanen hålls och att Ostlänken finansieras fullt ut är två av de krav som Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ställer...

  • Skrivet mars 23, 2022
  • 0
 • Kompetensbrist flaskhals för järnvägsbranschen

  Den 28 februari gick remisstiden ut för Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Trafikverkets huvudleverantör av spårväxlar, Vossloh Nordic Switch Systems AB, anser att remissförslaget har för lite fokus på kompetensbristen inom järnvägsbranschen. Vossloh menar att den...

  • Skrivet mars 15, 2022
  • 0
 • Sju regioner vill se mer infrastruktur i Örebro

  Varje år fraktas 150 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Många av transporterna går till eller från Örebroregionen. I vår avgör regeringen vilka spår och vägar som ska byggas kommande år och nu sluter grannregionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete...

  • Skrivet mars 11, 2022
  • 0
 • Trafikverket föreslår kraftfulla förbättringar på Värmlandsbanan inför nationell plan

  Nu har Trafikverket presenterat sina resultat från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan. Målet med utredningen var att ”föreslå åtgärder som bidrar till stärkt konkurrenskraft för järnvägen, en restid på under tre timmar mellan Stockholm-Oslo och...

  • Skrivet augusti 31, 2021
  • 0
 • Har du synpunkter på bullerplanket

  Trafikverket har ansökt om bygglov för att uppföra bullerplank längs järnvägen i centrala Kumla. Fram till 23 juli kan man lämna synpunkter på ansökan. En ansökan om bygglov avseende nybyggnation av bullerplank har inkommit till Kumla kommun....

  • Skrivet juli 13, 2021
  • 0
 • Välkommet intresse för järnvägssatsning till Oslo

  Stockholms Handelskammare, som utrett frågan om en satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo, välkomnar regeringens besked: – Bättre järnväg för snabbare tåg mellan våra huvudstäder är en mycket bra investering som skulle halvera restiden, öka utbytet...

  • Skrivet april 25, 2021
  • 0
 • Svenska regeringens besked: dags att utreda Oslo-Stockholm

  Igår meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att den svenska regeringen vill titta på möjliga vägar framåt för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm tillsammans med den norska regeringen. Ett mycket efterlängtat besked för många i stråket mellan...

  • Skrivet april 24, 2021
  • 0