Lokalt | Risk för driftsproblem vid byte av återvinningsbehållare i Örebro

Av på 2 april, 2015

Fram till den 7 april, med undantag för påskhelgen, genomförs utbyte av ett antal behållare på återvinningsstationerna i Örebro. Bland annat byts alla tidningsbehållare ut som en konsekvens av att en ny entreprenör fått uppdraget att samla in tidningar inom länet. För att ytterligare höja standarden byts även vissa behållare för återvinning av pappersförpackningar och plastförpackningar.

Med ambitionen att erbjuda ett kvalitativt insamlingssystem för förpackningar och tidningar i Örebro pågår just nu utbyte av samtliga behållare för tidningar på återvinningsstationerna i länet. Utbytet pågår fram till den 7 april. De nya behållarna är tillgänglighetsanpassade med lågt placerade inkasthål och de är dessutom uppdaterade med sortingeringsinformation.

– För att höja standarden på ett antal återvinningsstationer i Örebro passar vi på att byta ut våra behållare för såväl pappers- som plastförpackningar, utöver bytet av behållare för återvinning av tidningar, förklarar Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

I samband med utbytet finns det risk för störningar. Kortare perioder kan uppstå då ingen tidningsbehållare finns på återvinnings­stationen och behållare kan bli fyllda tidigare än normalt före dess tömning är planerad.

– Vi och våra entreprenörer gör vårt yttersta för att de nya behållarna ska ställas ut så snart som möjligt efter att de gamla behållarna tagits bort, säger Annica Dahlberg, Informationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. – Vi beklagar det omak som utbytet kan orsaka och hoppas på allmänhetens förståelse.

På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens, FTI:s hemsida finns en funktion som visar uppgifter om när återvinningsstationer töms och städas. Den ger hushållen möjlighet att veta när behållarna tömts för att kunna planera in sina besök till återvinningsstationen i nära anslutning. Via funktionen kan man även enkelt anmäla behov av städning samt tömning.

FTI:s uppdrag är att samla in och se till att alla förpackningar och tidningar återvinns. Det gör man bland annat genom den fastighetsnära insamlingen och 5 800 återvinningsstationer som finns runt om i hela landet. Miljömässigt är hushållens återvinning en vinst, det vill säga förutsatt att inte annat avfall läggs i eller utanför behållarna. Hushållssopor ska läggas i bostadens soptunna eller sopnedkast. Grovsopor ska lämnas till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller kommunens återvinningscentral.

Vi har nyligen fått resultatet från en medborgarundersökning som visar på ett mycket stort stöd och förtroende för återvinningsstationerna. Jag vill därför passa på att tacka alla duktiga invånare som bidrar till en återvinning i världsklass, avslutar Ulla Krohn.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in