Lokalt | Seminarier om demokrati och mänskliga rättigheter

Av på 6 november, 2015

Mellan 8–14 november arrangeras Örebroveckan för mänskliga rättigheter i Örebro. Det civila samhället med stöd av Örebro kommun står för ett program fyllt med aktiviteter. Region Örebro län deltar med tre seminarier om regionalt demokratiarbete.

– Örebroveckan sätter fokus på mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande, tre grundstenar i vårt samhälle, säger Torgny Larsson (S), ordförande i regionfullmäktige. Det är också begrepp som vi hela tiden måste verka för och värna.

– Våra tre seminarier tar upp medborgardialoger – varför de är viktiga för kommuner och landsting, den breda dialogen vi har arbetat med för att ta fram kulturplanen och vikten av att länets demokratinätverk nu återuppstår.

Tre seminarier med Region Örebro län:

Medborgardialoger i kommuner och landsting.
Vårt demokratiska samhälle står inför många utmaningar bland annat genom det minskade antalet medlemmar i de politiska partierna och stora skillnader när det gäller valdeltagande mellan valkretsar. Ett seminarium som handlar om varför möten mellan kommuner, landsting och regioner och medborgare är viktiga. Med Torgny Larsson, ordförande i regionfullmäktige.
Tid: tisdag 10 november, kl. 10-12
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A, Örebro

Den regionala kulturplanen – bred dialog och förankring
En presentation av det omfattande dialogarbete som ligger bakom tillkomsten av den regionala kulturplanen. Med Bengt Storbacka, ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn samt Rikard Åslund, områdeschef Kultur och ideell sektor, båda Region Örebro län.
Tid: tisdag 10 november, kl. 16-17
Plats: Rådhuset, Kupolen, Drottninggatan 9, Örebro

Länets demokratinätverk återuppstår
Länets demokratinätverk startade 2004 men har varit vilande sedan 2010. Nu sker en återuppstart av nätverket och syftet ska nu som då vara att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte främja och förbättra arbetet med demokrati och integration samt aktivt motverka främlingsfientlighet, rasism och antidemokratiska krafter. Med Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg norra Örebro län och Torgny Larsson, ordförande i regionfullmäktige
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A, Örebro
Tid: onsdag 11 november, kl. 18-20

Se fullständigt program här>>

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in