Lokalt | Socialdemokraternas panikartade omorganisation vittnar om att Marie-Louise Forsberg-Fransson tappat kontrollen

By on 7 oktober, 2015

Normalt genomförs organisationsförändringar efter ett noggrant förarbete och efter en bred förankringsprocess. Men nu stressas en organisationsförändring igenom som syftar till att lägga all makt över sjukvården i landstingsstyrelsens ordförandes händer. Men är det inte hennes bristande styrning som är huvudproblemet?

Region Örebro län har en organisation som inte ens är ett år gammal. Den organisationen har vi samarbetat om under en lång förberedelsetid. Vi var inte överens om allt, men alla hade insyn i och insikt om konsekvenserna. Men redan nu stressar landstingsstyrelsens ordförande igenom en ny organisationsförändring som ger henne personligen en närmast oinskränkt makt över sjukvården. Det är helt orimligt, säger Anna Ågerfalk, regionråd i opposition.

Marie-Louise Forsberg-Fransson verkar tycka att Hälso- och sjukvårdsnämnden inte klarar sitt uppdrag, att ordföranden därmed inte är kompetent, och att det endast är hon som ordförande i regionstyrelsen som klarar av att hantera den djupa kris som regionens sjukvård befinner sig i. Men hon har fel.

Det finns en faktor som är konstant i den kris som regionen nu befinner sig i. Den faktorn är styrningen av det socialdemokratiska partiet, under Marie-Louise Forsberg-Fransson. Det blir allt mer uppenbart att hon inte är förmögen att leda regionen i det förändringsarbete som krävs. Istället för att leda med en god verksamhets- och ekonomistyrning, delegera till kompetenta medarbetare både inom den politiska och den administrativa organisationen, så tror hon att mer samlande av makt till en person är lösningen. Ledare som inte förmår delegera visar ofta mer än tydligt att de tappat kontrollen över organisationen.

Folkpartiet liberalerna kommer inte att ställa upp på den föreslagna omorganisationen. Vi menar att regionen kan välja två vägar. Den ena handlar om en bred politisk organisation, där regionstyrelsen kompletteras med nämnder med både makt och ansvar över sina områden. Det gäller såväl vårdens alla områden, som tillväxt, infrastruktur med kollektivtrafik samt kultur. Nämnder som saknar såväl makt som ansvar ska avskaffas. Demokrati handlar om makt och ansvarsutkrävande. 

Den andra vägen handlar om en tydlig och öppen centralisering av makten till regionstyrelsen. Alla andra nämnder bör i så fall avvecklas. Då måste regionfullmäktiges granskande makt stärkas. Under fullmäktige kan beredningar bildas, styrda av oppositionen, som till uppgift har att kontinuerligt granska hur regionstyrelsens majoritet och dess ordförande utför sina uppgifter.

Socialdemokraterna försöker nu bakvägen försvaga demokratin och lägga makten i en persons knä. Redan idag är insynsmöjligheterna i regionpolitiken små. Majoriteten döljer, gömmer och lägger dimridåer. Oppositionens roll som granskare och alternativ är svår, ibland omöjlig eftersom information saknas eller är bristfällig.

Allt mer pekar på att Region Örebro län är på väg in i ett konstant krisläge. Ännu mer pekar på nödvändigheten att byta regionstyre. 100 år av socialdemokrat både räcker och förskräcker, avslutar Anna Ågerfalk.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login