Lokalt | Stort intresse för att bygga på Södra Ladugårdsängen

Av på 4 mars, 2015

Intresset för att bygga på Södra Ladugårdsängen är stort. Örebro kommun har fått in 26 intresseanmälningar på de sex planerade tomterna. Före sommaren kommer kommunen att utse de byggherrar som blir aktuella i första skedet. Därefter inleds arbetet med gemensamma förstudier.

Ny stadsdel
Två kilometer från centrala Örebro utvecklas en ny hållbar stadsdel med 2 000 nya bostäder och många innovativa lösningar kring parkeringar, grönytor och dagvattenlösningar. Södra Ladugårdsängen kommer att bli helt ny stadsdel.

Det finns en bra kraft i Örebro och det stora intresset för markanvisningen från starka och proffsiga aktörer är ett kvitto på det, säger Martin Willén, chef för Mark- och exploateringsavdelningen på Stadsbyggnad.

Det första flyttlasset till Södra Ladugårdsängen kommer att gå sommaren 2017.

Många intresserade
Intresseanmälan för den första markanvisningen gick ut den 27 februari och Stadsbyggnad har fått in hela 26 företag som vill satsa i Örebro.

Det är extra roligt att så många aktörer som ännu inte byggt i Örebro nu visat intresse för att sätta ner bopålarna här. Fler vill bo i Örebro och för att klara efterfrågan behöver vi kraft i form av fler bostadsaktörer utifrån. Örebro växte med fler än 2 000 personer under 2014 och vi behöver minst 700 nya bostäder per år under en överskådlig tid. Inte minst på hyresrättssidan är bostadsbristen stor, säger Mikael Norman, projektledare på Stadsbyggnad.

Bostadsprojekt

Långt ifrån alla har möjlighet att köpa en bostadsrätt, med nuvarande krav på fast inkomst och kontantinsats. I vårt uppdrag ligger det att tillgodose människors olika önskemål och förutsättningar att få en bostad. Genom att få fram fler hyresrätter hoppas vi också få en större rörelse på bostadsmarknaden, där äldre kan flytta ifrån villan för att få ett enklare boende med högre servicegrad i en lägenhet, säger Martin.

Det är många större bostadsprojekt på gång och Örebro kommun kommer att behöva fler duktiga aktörer framöver.

De som inte får möjlighet i detta projekt hoppas vi fortsätter att bevaka Örebro, säger Mikael.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in