Många beredda att förändra sitt beteende för att minska klimatpåverkan – få vill avstå utlandsresan

By on 3 november, 2018

Hälften av svenskarna kan tänka sig att sopsortera eller minimera sitt plastanvändande för att minska sin klimatpåverkan. Var fjärde svensk är villig att äta mindre kött eller avstå från att ta flyget inrikes. Endast en tiondel av svenskarna är däremot beredda att shoppa mindre eller avstå från att flyga utomlands. Endast 4 procent av svenskarna kan inte tänka sig att göra några omställningar alls. Detta visar Tickets senaste Sifoundersökning.

De allra flesta svenskar – hela 96 procent – kan tänka sig att förändra sitt beteende för att minska sin klimatpåverkan. Statistiken visar att man framförallt är beredd att betala lite mer eller acceptera olägenheter i vardagen för att leva mer klimatvänligt, till exempel genom att sortera sitt hushållsavfall, minska sin plastanvändning, äta mindre kött, äta lokalproducerade varor för att minimera transportutsläppen eller åka mer kollektivt. Om det inte existerar några klimatvänliga alternativ, till exempel till utrikesflyg eller shopping, så är det däremot bara var tionde svensk som är beredd att göra avkall på detta.

Jämförelsevis så är nästan en fjärdedel av svenskarna beredda att avstå från att ta flyget inrikes, medan bara var tionde svensk är beredd att avstå utlandsresan för att minska sin klimatpåverkan.

– Att många är beredda på att avstå inrikesflyg men inte utrikesflyg beror antagligen på att man inrikes kan ta tåget istället, medan det inte finns ett alternativ till flyg för utlandsresan. De flesta svenskar reser bara utomlands en eller max två gånger per år och för många är detta ett av få tillfällen då de helt kan koppla bort jobbet, kanske umgås med hela familjen mellan generationerna, njuta av sol och värme, och vidga sina vyer genom att uppleva nya länder och kulturer. Det sitter då långt inne att välja bort denna utlandsresa, säger Katarina Daniels.

Vilka uppoffringar man är beredd att göra varierar även stort beroende på ålder, kön och var man bor i landet. Att begränsa sin köttkonsumtion är något som boende i storstäder är mer villiga att göra jämfört med boende i övriga landet (35 procent jämfört med 20 procent). Kvinnor är också mer benägna än män (33 procent jämfört med 20 procent) att dra ner köttkonsumtionen. Personer i åldern 41-50 är mest benägna att sopsortera, var sjätte person mellan 41-50 år kan tänka sig att sortera avfallet. De yngre invånarna i åldern 18-30 är istället minst villiga att sopsortera. Istället är de mer benägna än övriga åldersgrupper att avstå från att flyga inrikes.

Vad kan du tänka dig att göra för att minska din klimatpåverkan?
1. Sopsortera, 51 procent
2. Minska mitt användande av plast (påsar, förpackningar etc.), 48 procent
3. Äta lokalproducerade varor/varor i säsong, 41 procent
4. Äta mindre kött, 26 procent
5. Avstå från att ta flyget inrikes, 23 procent
6. Avstå från att åka bil och istället åka mer kollektivt/cykla/åka tåg, 20 procent
7. Plocka upp plast och skräp i naturen, 14 procent
8. Byta min bil mot en elbil, 12 procent
9. Shoppa mindre, 12 procent
10. Avstå från att ta flyget utomlands, 10 procent
11. Tveksam, vet ej, 3 procent
12. Annat, 3 procent
13. Inget, 4 procent

Källa: Tickets Sifoundersökning, riksrepresentativt urval

You must be logged in to post a comment Login