Matti Tordsson kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Örebro

By on 12 juni, 2021
Matti Tordsson, född 1967, bosatt i Örebro, som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Örebro Nikolai församling i Örebro pastorat.

Idag, lördag den 12 juni, vigde biskop Johan Dalman tre nya präster och åtta nya diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan i tre olika gudstjänster.

Nya präster:

 • Victor Lidström, född 1986, bosatt i Älvsjö, som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Södertälje församling.
 • Vendela Sund, född 1997, bosatt i Uppsala, som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Matti Tordsson, född 1967, bosatt i Örebro, som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Örebro Nikolai församling i Örebro pastorat.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Nya diakoner:

 • Magdalena Bryneson, född 1967, bosatt i Järna, tjänst i Nyköpings församling.
 • Johan Demarkesse, född 1964, bosatt i Stockholm, tjänst i Ösmo-Torö församling.
 • Karin Eckerdal, född 1976, bosatt i Nyköping, tjänst i Nyköpings församling.
 • Malin Lodin, född 1973, bosatt i Torshälla, tjänst i Torshälla församling.
 • Marie Rydén Davoust, född 1966, bosatt i Eskilstuna, tjänst i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Anna Engström, född 1969, bosatt i Trosa, tjänst i Södertälje pastorat.
 • Maria Mibson, född 1963, bosatt i Åkers styckebruk, introduktionstjänst 6 månader i Västra Vingåkers församling.  
 • Lena Wiklund, född 1961, bosatt i Järna, introduktionstjänst i Daga församling.

På grund av rådande restriktioner kunde endast ett begränsat antal deltagare delta i respektive gudstjänst, men de sändes också digitalt via Strängnäs stifts youtube-kanal.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Strängnäs Stift

You must be logged in to post a comment Login