Alla inlägg taggade "Strängnäs stift"

 • Kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda ny hovpredikant

  Hans Majestät Konungen har utnämnt Jimmy Åkerfeldt, kontraktsprost i Södra Närkes kontrakt och kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda, att vara extra ordinarie hovpredikant. Det finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter. Dessa tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan....

  • Skrivet oktober 26, 2020
  • 0
 • 22,8 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

  Strängnäs stiftsstyrelse har fattat beslut om fördelningen av 22 895 000 kronor till kyrkoantikvariska projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län för 2020. Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens kompensation till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara...

  • Skrivet juni 15, 2020
  • 0
 • Två nya präster vigda i Strängnäs stift

  Idag, söndag den 19 januari, vigde biskop Johan Dalman två nya präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av biskop em Hans-Erik Nordin, domprost Christofer Lundgren och diakon...

  • Skrivet januari 19, 2020
  • 0
 • Strängnäs stift får två nya präster

  På söndag, den 19 januari, viger biskop Johan Dalman två präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen sker i gudstjänsten kl 11.00 i Strängnäs domkyrka. Vigning sker under förutsättning att kandidaten klarar den examen...

  • Skrivet januari 14, 2020
  • 0
 • 27,8 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

  Kyrkoantikvariska projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län har beviljats sammanlagt 27 800 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2020. Strängnäs stiftsstyrelse har fattat beslut om fördelningen av 22 412 000 kronor. En större summa hålls kvar i väntan på att Jäders...

  • Skrivet oktober 5, 2019
  • 0
 • En ny präst och fyra nya diakoner vigda i Strängnäs stift

  Söndag den 16 juni, vigde biskop Johan Dalman en ny präst och fyra diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av biskop em Jonas Jonson, domprost Christofer Lundgren...

  • Skrivet juni 17, 2019
  • 0
 • Biskopen på långbesök i Örebro pastorat

  På måndag, den 17 september, inleder biskop Johan Dalman en två veckor lång visitation i Örebro pastorat, det är första gången efter pastoratsbildningen 2014 som visitation sker. I tidsåtgång är det den mest omfattande visitation som hittills...

  • Skrivet september 10, 2018
  • 0