All posts tagged "Strängnäs stift"

  • Matti Tordsson kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Örebro

    Idag, lördag den 12 juni, vigde biskop Johan Dalman tre nya präster och åtta nya diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan i tre olika gudstjänster. Nya präster: Victor Lidström, född 1986,...

    • Posted juni 12, 2021
    • 0
  • Johanna Damberg är Årets Strängnässtiftare 2021

    Utmärkelsen Årets Strängnässtiftare 2021 tilldelas Johanna Damberg, kyrkomusiker i Almby församling i Örebro, och Linda Thunell, pedagog i Turinge-Taxinge församling, ”för kreativt och uppskattat pedagogiskt arbete bland barn och unga.” Utmärkelsen Årets Strängnässtiftare 2021 tilldelas Johanna Damberg, kyrkomusiker i Almby...

    • Posted maj 29, 2021
    • 0
  • Kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda ny hovpredikant

    Hans Majestät Konungen har utnämnt Jimmy Åkerfeldt, kontraktsprost i Södra Närkes kontrakt och kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda, att vara extra ordinarie hovpredikant. Det finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter. Dessa tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan....

    • Posted oktober 26, 2020
    • 0
  • 22,8 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

    Strängnäs stiftsstyrelse har fattat beslut om fördelningen av 22 895 000 kronor till kyrkoantikvariska projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län för 2020. Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens kompensation till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara...

    • Posted juni 15, 2020
    • 0
  • Två nya präster vigda i Strängnäs stift

    Idag, söndag den 19 januari, vigde biskop Johan Dalman två nya präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av biskop em Hans-Erik Nordin, domprost Christofer Lundgren och diakon...

    • Posted januari 19, 2020
    • 0
  • Strängnäs stift får två nya präster

    På söndag, den 19 januari, viger biskop Johan Dalman två präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen sker i gudstjänsten kl 11.00 i Strängnäs domkyrka. Vigning sker under förutsättning att kandidaten klarar den examen...

    • Posted januari 14, 2020
    • 0
  • 27,8 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

    Kyrkoantikvariska projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län har beviljats sammanlagt 27 800 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2020. Strängnäs stiftsstyrelse har fattat beslut om fördelningen av 22 412 000 kronor. En större summa hålls kvar i väntan på att Jäders...

    • Posted oktober 5, 2019
    • 0
  • En ny präst och fyra nya diakoner vigda i Strängnäs stift

    Söndag den 16 juni, vigde biskop Johan Dalman en ny präst och fyra diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av biskop em Jonas Jonson, domprost Christofer Lundgren...

    • Posted juni 17, 2019
    • 0
  • Biskopen på långbesök i Örebro pastorat

    På måndag, den 17 september, inleder biskop Johan Dalman en två veckor lång visitation i Örebro pastorat, det är första gången efter pastoratsbildningen 2014 som visitation sker. I tidsåtgång är det den mest omfattande visitation som hittills...

    • Posted september 10, 2018
    • 0