En ny präst och fyra nya diakoner vigda i Strängnäs stift

By on 17 juni, 2019
Charlotte Bergman - Ska tjänstgöra i Hovsta pastorat och Helén Tingman - Ska tjänstgöra i Lerbäck-Snavlunda pastorat och Askersund-Hammars församling.

Söndag den 16 juni, vigde biskop Johan Dalman en ny präst och fyra diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av biskop em Jonas Jonson, domprost Christofer Lundgren och diakon Maria Andrén.

Biskop Johan Dalman predikade denna söndag, som är Missionsdagen, över evangelietexten där Jesus säger till lärjungarna:”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.”

– Det viktigaste ordet i hela missionsbefallningen är ordet ”därför”. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Just det – det är för att den som sänder er idag ytterst sett inte vare sig är domkapitlet i Strängnäs stift eller dess 58:e biskop yours truly, utan är den Herre som har givits all makt i himmelen och på jorden och därför ger er uppdraget att göra verkstad av det, sa biskop Johan Dalman.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst, därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.


”Gå ut och gör verkstad av det” sa biskop Johan Dalman i sin predikan över texten om missionsbefallningen. Uppmaningen riktades främst till den nya präst och de fyra nya diakoner som vid söndagens mässa vigdes till tjänst i Strängnäs stift. Fr v Per-Olof Öijerstedt, Hanna Eliasson, Charlotte Bergman, biskop Johan, Helén Tingman och Mikael Svennberg. Foto: Miriam Arrebäck

Ny präst:
Per-Olof Öijersted –
Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Nya diakoner:
Charlotte Bergman –
Ska tjänstgöra i Hovsta pastorat.

Hanna Eliasson –
Ska tjänstgöra i Södertälje församling.

Mikael Svennberg –
Ska tjänstgöra i Katrineholmsbygdens församling.

Helén Tingman –
Ska tjänstgöra i Lerbäck-Snavlunda pastorat och Askersund-Hammars församling.

You must be logged in to post a comment Login