Mer barn och ungdomsidrott än innan pandemin i Örebro län

By on 16 april, 2024
Arkivbild

Det sker mer barn- och ungdomsidrott både i länet och i övriga landet än innan pandemin, det visar aktuell statistik för 2023. Lagidrotterna är de som står för de stora ökningarna, medan kampsporter och idrott för personer med funktionsnedsättning har fortsatta utmaningar.

– Det är mycket glädjande att deltagandet för barn och ungdomar inte bara har återhämtat sig efter pandemin, utan också har ökat när det gäller antalet deltagartillfällen. Det är ett tydligt kvitto på att idrottsföreningarnas hårda arbete gett resultat, säger Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef på RF-SISU Örebro Län.  

Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen under åren 2020 och 2021. Deltagartillfällena inom vårt läns barn och ungdomsidrott minskade med hela 17%. Mest drabbades idrotter som bygger på närkontakt, idrotter som utövas i hallar, samt för deltagare med funktionsnedsättning.

Under 2022 vände det och under 2023 skedde en kraftig återhämtning, med siffror som visar en ökning på 3% från 2019.

– Framför allt har lagidrotter som fotboll, handboll och ishockey ökat kraftigt i vårt län, liksom golf och gymnastik, säger Charlotta Stenhem.

Det finns också idrotter som inte återhämtat sig efter pandemin. Det är framför allt kampsporter som brottning, budo, taekwondo, hallidrotter som innebandy och volleyboll, uteidrotter som friidrott, orientering och skidor, samt idrotter för funktionshindrade.

– Det bör dock beaktas att ett flertal av dessa idrotter startade sin återhämtning från ett mycket lågt aktivitetsläge efter pandemin, kommenterar Charlotta Stenhem.

Deltagartillfällen redovisas varje år i den så kallade LOK-statistiken. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser stöd till idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns).

– Vi fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans med föreningarna i vårt idrottsdistrikt för att få ännu fler barn och ungdomar i rörelse,  med målet att så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt, säger Charlotta Stenhem.

Deltagartillfällen – LOK-statistik för Örebro Län

  • 1 319 119 deltagartillfällen år 2019 
  • 1 185 025 deltagartillfällen år 2020
  • 1 088 490 deltagartillfällen år 2021
  • 1 284 182 deltagartillfällen år 2022
  • 1 353 893 deltagartillfällen år 2023

Sport | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

You must be logged in to post a comment Login