All posts tagged "Riksidrottsförbundet"

 • Idrottsministrar i Europa vill värna den europeiska idrottsmodellen

  Tillsammans med 25 andra idrottsministrar i EU, uppmanar socialminister Jakob Forssmed EU-kommissionen att följa upp ministerrådets resolution från 2021 om att skydda den europeiska idrottsmodellen. − Jag välkomnar att Jakob Forssmed så tydligt tillsammans med sina ministerkollegor...

  • Posted februari 12, 2024
  • 0
 • Viktigt att fortsätta den gemensamma utvecklingen av Elitidrott2030

  Riksidrottsstyrelsen föreslår avslag på två förslag till förändringar av fördelning av elitidrottsstöd, och resterande tre förslag ses som besvarade. Riksidrottsstyrelsen understryker att de fortsatt står bakom utvecklingen av Elitidrott2030, i och med att kriterier för stöd till...

  • Posted januari 12, 2024
  • 0
 • EU-domstolen skakar om den europeiska idrottsmodellen

  Idag har EU-domstolen förkunnat dom i tre för idrottsrörelsen principiellt viktiga mål. Målen är komplicerade och domarna behöver analyseras noggrant, innan det är möjligt att bedöma konsekvenserna för idrotten i Europa och Sverige. – Besluten från EU-domstolen...

  • Posted december 21, 2023
  • 0
 • Fortsatt nej till ryskt och belarusiskt deltagande

  Internationella Olympiska Kommittén, IOK, har nu meddelat att ryska och belarusiska idrottare tillåts att tävla som neutrala i OS i Paris. De nationella nordiska idrottsorganisationerna står fast och enade i frågan om fortsatt nej till ryskt och...

  • Posted december 9, 2023
  • 0
 • Ingen ensidig bojkott mot Ryssland

  Svenska Fäktförbundet följer Riksidrottsförbundets internationella riktlinjer som innebär att svensk idrott enbart bojkottar när det finns en sanktion beslutad av antingen Europeiska Unionen eller Förenta Nationerna. Internationella Fäktförbundet har beslutat att, enligt de kriterier som fastställts av...

  • Posted maj 5, 2023
  • 0
 • Öppet brev gällande Tillväxtverkets beslut

  Riksidrottsförbundets, svensk fotbolls, svensk ishockeys och arbetsgivaralliansens samlade bedömning är att idrotten har varit berättigade till, och uppfyllt kraven och syftet för att få stöd från Tillväxtverket. Vi känner stor förvåning över de återkrav som nu drabbat...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Idrottsverksamhet i utsatta områden ska utvecklas

  100 miljoner kronor till att utveckla idrottsverksamhet i utsatta områden, Riksidrottsförbundet får bidrag för att utveckla idrottsverksamhet främst för barn och unga i områden. Insatser ska ske i områden där det finns förutsättningar för långsiktigt arbete och huvudsakligen...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Oron för höga elpriser drabbar även föreningslivet

  Idrottsförbund och föreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor är oroliga för högre elpriser. Utan stöd eller hjälp att hålla priserna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan idrottshall. − Jag förutsätter...

  • Posted september 6, 2022
  • 0
 • Endast två av fem kommuner har gjort en analys

  Riksidrottsförbundets kommunundersökning visar att endast två av fem kommuner har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen. Drygt hälften av kommunerna har en plan för de närmsta tre åren eller längre för renoveringsbehov i kommunen....

  • Posted september 1, 2022
  • 0
 • Satsningar på idrott utlovas i valrörelsen

  Nu har Socialdemokraterna presenterat en satsning för att bryta segregationen, sedan tidigare har Moderaterna presenterat sitt förslag till brottsförebyggande paket. Båda partierna föreslår satsningar på idrott i utsatta områden. Inför valdagen den 11 september har Socialdemokraterna i...

  • Posted augusti 16, 2022
  • 0