All posts tagged "Riksidrottsförbundet"

 • Oron för höga elpriser drabbar även föreningslivet

  Idrottsförbund och föreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor är oroliga för högre elpriser. Utan stöd eller hjälp att hålla priserna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan idrottshall. − Jag förutsätter...

  • Posted september 6, 2022
  • 0
 • Endast två av fem kommuner har gjort en analys

  Riksidrottsförbundets kommunundersökning visar att endast två av fem kommuner har en aktuell analys över tillgången till idrottsytor i kommunen. Drygt hälften av kommunerna har en plan för de närmsta tre åren eller längre för renoveringsbehov i kommunen....

  • Posted september 1, 2022
  • 0
 • Satsningar på idrott utlovas i valrörelsen

  Nu har Socialdemokraterna presenterat en satsning för att bryta segregationen, sedan tidigare har Moderaterna presenterat sitt förslag till brottsförebyggande paket. Båda partierna föreslår satsningar på idrott i utsatta områden. Inför valdagen den 11 september har Socialdemokraterna i...

  • Posted augusti 16, 2022
  • 0
 • Plats för idrott i Örebro – vad vill de politiska partierna

  Med en månad kvar till valet bjuder RF-SISU Örebro län den 16 augusti in alla idrottsföreningar i Örebro kommun till en idrottspolitisk debatt med anläggningar och idrottsmiljöer i centrum. Ett starkt startfält med ledande företrädare från åtta...

  • Posted augusti 11, 2022
  • 0
 • Föreningsidrott för äldre minskar ensamhet och ger mening

  Två forskningsrapporter visar att äldre i föreningsidrott upplever minskad ensamhet, glädje och mening. Att få träna, tävla och att lära sig nya saker är några av de värden som visas i forskningsrapporterna De äldre och föreningsidrotten där...

  • Posted juli 11, 2022
  • 0
 • Politikens svar på idrottens behov

  Fem av åtta riksdagspartier vill att Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna. Det visar resultatet i Riksidrottsförbundets enkät ställd till samtliga partier. För idrottsrörelsen är frågan om plats för idrott helt central. Sverige har för...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Viktig granskning av hantering av krisstöd

  Riksidrottsförbundet har hanterat krisstödet under corona träffsäkert, snabbt och haft acceptabla handläggningstider och gjort egna granskningar av ansökningar efter beslut. Vissa initiala brister fanns men arbetet förbättrades över tid. Det visar Riksrevisionens granskning som presenteras idag. –...

  • Posted april 5, 2022
  • 0
 • Beslut om stöd till specialidrottsförbund klart

  Riksidrottsstyrelsen har beslutat om fördelning av stöd till specialidrottsförbunden utifrån beslut från Riksidrottsmötet 2021. I storleksordningen fördelas organisationsstöd och verksamhetsstöd mellan 1 miljon kronor till 57 miljoner kronor för 2022. Dessa omfattar cirka 643 miljoner kronor. Medlemsförbunden...

  • Posted mars 18, 2022
  • 0
 • Nya riktlinjer för världens bästa barn- och ungdomsidrott

  För att svensk idrott ska kunna nå sin vision – att vara bäst i världen på alla nivåer – behöver idrottsrörelsen bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är nya riktlinjer för...

  • Posted mars 12, 2022
  • 0
 • Fortsatt samverkan med polisen i arbetet mot brottslighet

  Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten har enats om fortsatt gemensamt arbete mot all idrottsrelaterad brottslighet. Målet är att idrottsutövare, funktionärer, ledare och publik ska känna sig trygga i samband med idrottsarrangemang. – Tyvärr utmanas idrottsrörelsen av personer som med...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0