Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet

By on 19 juni, 2022
Arkivbild

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i maj, det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter.

Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig.

Även i Örebro län ökade flygtrafiken. I maj landade 123 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats, jämfört med 102 månaden innan, och därutöver två taxiflyg.

Därmed blev maj månaden med mest trafik på Örebroflygplatsen sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 7 300 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

55 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (68 flighter). Det är ungefär samma andel som under majmånaderna närmast före pandemin. Utvecklingen förklaras av den nerlagda inrikestrafiken. Vad som återstår är nu turistcharter.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 2 002 flyg på Örebro flygplats. Det är omkring 100 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Örebro Flygplats
Örebronyheter

Källa Newsworthy
1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.

You must be logged in to post a comment Login