Motormännen varnar för verkningslös förlängd fordonsgaranti

By on 31 oktober, 2017

Företaget Svensk Fordonsgaranti erbjuder bilägare förlängd garanti efter det att bilens fabriksgaranti har gått ut. Men den som nappar på erbjudandet riskerar att bli helt utan ersättning. Konsumentverket har fått in över 330 anmälningar mot Svensk Fordonsgaranti och utreder nu företaget för vilseledande marknadsföring.

Svensk Fordonsgaranti startade sin verksamhet hösten 2016. Bilägare som har fått företagets erbjudande om förlängning av fordonsgarantin och känt sig osäkra på om erbjudandet är seriöst har sedan dess kontaktat Motormännen.

Motormännens och branschens uppfattning är att en garanti ska utställas av tillverkaren. Begreppet garanti kan och får bara tillverkaren ge konsumenten. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att lämna garanti, det gör tillverkaren för att visa att deras produkt har en sådan kvalitet att man ersätter kunden om produkten skulle behöva repareras, säger Andreas Bredskog, jurist på Motormännen.

Svensk Fordonsgaranti hävdar att bilägarna står utan skydd om de avstår från att teckna ny fordonsgaranti och därmed själva måste stå för kostnaderna vid maskinskador och fabriksfel. Men de allra flesta bilägare har en maskinskadeförsäkring som gäller tills fordonet är åtta–tio år eller högst 10 000–12 000 mil.

Vissa återförsäljare av bilar kan erbjuda sina kunder en MRF-garanti vilket kan ses som en kvalitetsstämpel. Ofta är garantin inbakad i priset eller så går den att köpa separat för ett antal månader. Den kan man lita på. En återförsäljare som är ansluten till Motorbranschens Riksförbund (MRF) visar sig även seriös när köpet omfattas av en MRF-garanti.

Enligt Andreas Bredskog liknar upplägget från Svensk Fordonsgaranti mer en försäkring än en garanti.

– Jag tog kontakt med Finansinspektionen redan i mars för att kontrollera om Svensk Fordonsgaranti hade de tillstånd som krävs för att agera i försäkringsbranschen. Några sådana tillstånd hade inte företaget.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login