Nästan alla i Sverige äter kött

By on 27 februari, 2023
Foto: Svenskt Kött

Rekordmånga är villiga att betala mer för svenskt kött och nästan alla i Sverige äter kött, visar Novus senaste opinionsundersökning på uppdrag av Svenskt Kött.

Senaste åren med pandemi, krig och inflation har lett till tvära kast på marknaden och därmed också påverkat konsumenternas prioriteringar och värderingar. Media har stort fokus på pris men vad är svenska folkets bild? Enligt Svenskt Kötts senaste opinionsundersökning, som genomfördes av Novus under första veckan i februari, svarar 74 procent av konsumenterna att de är villiga att betala mer för det svenska köttet än för det importerade. Hälften av kan dessutom tänka sig att lägga mer av sin disponibla inkomst på livsmedel.

Att svenskt kött är det främsta valet för konsumenten bekräftas också av att 87 procent anger att de oftast köper svenskt kött. När det gäller vilka mervärden man ser att det svenska köttet har så anger nio av tio att det handlar om att gynna lokala bönder och stärka den svenska livsmedelsproduktionen som kommer i topp.

– Med tanke på det ekonomiska läget så är pris så klart i fokus för konsumenten. Men pris kan handla om så mycket än bara de billigaste kalorierna, säger Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött.

– Maten är dyr men när man ska köpa kött så är det helst det svenska man vill ha och det är för att värna om den svenska bonden och den svenska produktionen som man anger som främsta anledningarna, fortsätter hon.

Nästan alla äter kött

Vidare kan Svenskt Kötts undersökning också visa på att hela 94 procent som angav att de äter kött medan det enbart var 6 procent som uppgav att de inte äter kött.

– Även här tror vi på Svenskt Kött att pandemi, krig och inflation har påverkat konsumenterna. I tider av överflöd är det enkelt att våga testa nytt men i kris så behöver man prioritera och fokusera på vad som är viktigast och här har svenska folket sagt sitt om det svenska köttet. Uppenbarligen ser konsumenten att svenskt kött är betydligt mycket mer än ett klimatavtryck utan de ser det som ett näringspackat livsmedel som produceras av ansvarsfulla bönder och som är en förutsättning för den svenska livsmedelsproduktionen, avslutar Isabel Moretti.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel på uppdrag av Svenskt Kött i Sverige AB. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens köttkonsumtion och inställning till kött mm. Totalt genomfördes 1056 intervjuer under perioden 24–31 januari med personer i åldern 18–84 år.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenskt Kött

You must be logged in to post a comment Login