Naturen segrade

By on 22 juni, 2024
Arkivbild

EU:s miljöråd antog till slut naturrestaureringslagen (NRL) måndagen 17 juni 2024, vilket innebär att detta förslag till slut ska bli lag. Resultatet är en stor vinst för Europas natur, klimat, medborgare och framtid.

– Idag har naturen segrat och det här kan rädda arter och människor på sikt. Vi måste restaurera och skydda natur för att tackla Europas förlust av biologisk mångfald och bidra till klimatanpassning och minska klimatutsläpp. Därför är restaureringslagen en viktig del av lösningen och börkomma på plats snarast, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Restaureringslagen är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald, sedan art- och habitatdirektivet lades fram för tre decennier sedan.

En färsk undersökning av WWF visar att drygt 90 procent av svenskarna anser att det är viktigt att restaurera natur i EU. Tre av fyra EU medborgare uppger att de är positiva till naturrestaureringslagen, och stödet är nästan lika stort hos svenskarna.

– Denna lag kommer ge oss storskalig naturrestaurering som behövs för att hantera krisen för klimatet och naturen. Vi är oerhört glada att majoriteten av medlemsländerna har valt att lyssna på forskare och folket, säger Emelie Nilsson.

Sverige har varit ett av de länderna som agerat starkast emot restaureringslagen.

– Det är djupt beklagligt att Sverige inte står upp för vår svenska natur, inklusive skogen där det är stora utmaningar med att värna den biologiska mångfalden. Sverige har in i det sista röstat nej och med kraft motarbetat en lag som kan bli en bladvändare för naturen. Nu hoppas vi att de kan ändra inställning och ta fram en ambitiös nationell restaureringslag, avslutar Emelie Nilsson.

Restaureringslagen är hörnstenen för EU:s biodiversitetsstrategi och flaggskeppet för att hedra internationella åtaganden för att rädda planeten. Nu kommer EU att kunna visa sig som föredöme för andra länder under den kommande FN konferensen om biologisk mångfald (CBD COP16) senare i år.

EU
Örebronyheter

Källa: WWF

You must be logged in to post a comment Login