NextJet får fortsatt tillstånd att bedriva flygtrafik

By on 31 oktober, 2017

Transportstyrelsen har beslutat att bevilja NextJets ansökan om en ny operativ licens, beslutet innebär att NextJet får fortsätta bedriva flygtrafik tills vidare.

– Vi gör den samlade bedömningen att NextJet har vidtagit tillräckliga åtgärder för att föra bolaget ur en besvärlig ekonomisk situation. Vi bedömer att bolaget nu har den ekonomiska stabilitet som krävs för att vi ska kunna fatta beslut om en operativ licens som gäller tills vidare, säger Simon Posluk, enhetschef på Sjö- och luftfartsavdelningen.

Den 17 augusti 2017 återkallade Transportstyrelsen NextJets operativa licens och utfärdade samtidigt en tidsbegränsad operativ licens med en giltighetstid till och med 17 no vember 2017. Den 28 september 2017 inkom NextJet med en ansökan om förnyad operativ licens utan tidsbegränsning. Transportstyrelsen har i dag fattat beslut om att bevilja ansökan. Den nya operativa licensen gäller från och med i dag och tills vidare. 

NextJet har getts möjlighet att lösa den ekonomiska situation man befunnit sig i. Transportstyrelsen har löpande följt NextJets ekonomiska situation och kontrollerat de åtgärder som bolaget gjort för att förbättra ekonomin och uppfylla de villkor som ställs i regelverket.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login