Nio nya rättspsykiatriska vårdplatser ska inrättas

By on 6 juni, 2024
Bild: Region Örebro län

Region Örebro län ska utöka antalet rättspsykiatriska vårdplatser genom att inrätta nio nya i Karlahuset i Örebro, det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden vid tisdagens sammanträde.

– Behovet av rättspsykiatriska vårdplatser har ökat markant i Sverige under de senare åren och Region Örebro län är inget undantag. Som läget är nu saknar vi utrymme att ta hand om alla rättspsykiatriska patienter och det vill vi åtgärda genom att inrätta de här nya vårdplatserna, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tack vare inrättandet av nio nya rättspsykiatriska vårdplatser undviks ett scenario där Region Örebro län måste köpa vårdplatser från andra regioner alternativt att rättspsykiatriska patienter med stora vårdbehov tvingas läggas in på en vanlig avdelning inom specialistpsykiatrin.

– Nu får vi i stället möjlighet att sälja platser som eventuellt är outnyttjade till andra regioner som inte har tillräcklig kapacitet och på så sätt generera inkomster till verksamheten, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De nya platserna ska inrättas på Karlahuset i Örebro.

– I Karlahuset finns sedan tidigare flera av psykiatrins verksamheter så vår bedömning är att det är bästa möjliga lokalisering för de nya platserna utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Uppdraget om att genomföra beslutet gavs till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om nödvändiga investeringsmedel.

Hälsa | Region Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login